2012 m. gegužės 2 d., trečiadienis

Katukas, Ausius ir kitos moterys

Visi aplinkui, kurie artimieji, augina katinus. Mes turime sterilią jau seniai katę ir beveik nejaučiame pavasario. Mūsoji katė indiferentiškai taip akimis medžioja pro langą paukščiukus, bet varstomas šaldytuvo dureles vertina labiau nei kvailai lauke straksinčius varnėnus.

Artimieji vargsta su katinas patinais. Štai vyresniosios sfinksas(tiesa išbrokuotas kaip netinkamas veislei) Katukas per šaltuosius mėnesius ruošėsi tapti jutūbės žvaigžde. Visą žiemą vyresnioji jam mėtė baltus centus ant grindų, jis juos treniravosi letenėlėmis statyti  ant briaunos ir tada pagriebęs dantimis nešdavo išdidus šeimininkei. Tokie kadrai jutūbėje sutraukia milijonus peržiūrų. Apimdavo nuoširdus juokas matant sfinksą atliekant tokius triukus.

Bet atėjo pavasaris. Katukui pasidarė per karšta. Jis aptingo ir vienintelis darbas kurį begeba atlikti kai taip karšta  yra šeimininkės pažadinimas  apie šeštą ryto pažaidimui. Bet greit vėl pavargsta ir apie jokias sudėtingas operacijas kaip centų statymas ant briaunos neina jokia kalba. Vyresnei  teks matyt vėl tik vėlyvą šaltą rudenį laukti šlovės ir varinių triūbų jutūbėje.

Bet būna ir blogiau. Štai Balkanų moters kažkada išgelbėtas nuo mirties Ausius išaugo į gražų didingą patiną, kurio jo dvi šeimininkės paniškai bijo. Neseniai skambino Balkanų moteriai ir klausė ką daryt, jas jis terorizuojąs, žymi teritoriją namie šlapimu, visas piktas, drasko  nagais jei blogai paduotas maistas ir jokio vyro nenori įsileisti net per slenkstį. Apšlapina įžengusio į jo teritoriją, kur gyvena jis ir dvi jo moteriškės,  vyro batus iškart.
BM pasiūlė duot su šluota, kad net dulkėtų tas patinas. Nemoka ji švelniai su vyriškiais...
Ausiaus šeimininkės atsakė, kad joms gaila. Jau geriau tegu jis būna valdovas, bet tokio gražuolio jos neskriausią...
Čia ir pagalvojau, yra dar vyriškos giminės sutvėrimų kuriems pasiseke gyvenime. Nepasiliko jų Balkanų moteris, geros moterys laiko tik dėl grožio ir leidžia vadovauti...

Prieduras: senoji Ausiaus išgelbėjimo istorija

Rašyti komentarą