2008 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Galas finansų rinkoms?

Apreiškimas Jonui 12:7-9: "Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvs išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai".

Ši Biblijos citata labai tiksliai apibūdina kas dabar vyksta pasaulio finansinėse rinkose.
Galas finansiniams spekuliantams?
Melskitės ir atgailaukite, nusidėjėliai....
Rašyti komentarą