2008 m. spalio 8 d., trečiadienis

Ekleziastas apie finansų krizę

Visokie Mąstytojai ir Mastytojai žada tokius pasikeitimus, kaipo mūsų vargšas ir nelaimingas Vakarų pasaulėlis žlugs nuo šios laikinos finansinės krizės, Amerika subyrės ir suklestės Kinija arba Rusija . Mano galva visokie stebuklingi pasikeitimai yra tik šėtoniškos pinklės. Pasikeitimų nėra, jų negali būti ir jie nepageidautini šiame tiksliai organizuotame pasaulyje. Bent vienos šalelės ryškus pasikeitimas sugadintų sistemą ir ji klaikiai džeržgėdama sustotų. Viskas tada griūtų. Tad dar kartą pabrėžiu mintį: Pasikeitimų nėra, jų negali būti ir jie nepageidautini šiame tiksliai organizuotame pasaulyje.
Rašyti komentarą