2008 m. spalio 1 d., trečiadienis

Perdirbtos ir tinkamos dainavimui prie stalo dainos - 1

KAI SIRPSTA VYŠNIOS SUVALKIJOJ /M.Martinaitis/
Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj,
Raudonos, kad pravirkt gali,
- Rasa ten laša nuo lelijų
- Lyg dalgio ašmenys - gaili.
Ir pjauna širdį tarsi dobilą
Lig gyvuonies, lig pašaknų,
O vakarais kažko taip tolima,
Kažko nėra, kažko nėra - lyg artimų.
Kokia tyla gyvybėn smelkias
Kasdienio židinio ugnim!
Tokia daina, kad užsimerkia
Dainuodami - lyg mirdami!
Lig pašaknų ten pjauna širdį,
Ten teka vandenys liūdnai,
Ir dulkės vieškelių dar šiltos
- Tarsi sodybų pelenai.

Mano kuklus patobulinimas, kad labiau prie stalo tiktų:
Kaip laša gėrimas Dzūkijoj
Stiprus, kad užsikosėti gali
Diedai ten griūna tarp lelijų
Ir rieda ašara gaili
Ir pjauna širdį tarsi dobilą
Tas noras ligi pašaknų
Ir vakarais ateina tolimas
Kaimynas noras jo toks pat
Kasdien gyvybė prašo
Įpilti gėrimo to nuostabaus
Ir smingam dzūkiškon
Nirvanon – lyg mirdami
Ir pragertų sodybų pelenai
Pabeldžia dar galvon
Bet mes pargriūvę tarp lelijų
Mums tas jau ne galvon
Rašyti komentarą