2011 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis

Steve Jobs ir Apple

Štai ir vėl grupinio bandos pamišimo pavyzdys.
Steve Jobs(beje, biologinis tėvas sirietis, matomai ir  iš arabų genų gali kažkas pavykti) atsistatydina iš Apple generalinio direktoriaus pareigų. Lieka valdybos pirmininku. Viso pasaulio intelektualai rauda ir barstosi pelenais plaukus. Net Kadafis šešėlyje su tokia pasaulį ištikusia nelaime. Apple akcijos krenta 5 proc.
Aplamai Apple ir visa Apple produktų linija tai yra religijotyros mokslo tyrimo objektas. Žmonės miegodavo prie parduotuvių, kad pirmi gautų aipodus su aipedais.
Amžiną atilsį Gintaras Beresnevičius gal būtų suvokęs šio reiškinio mastą, pasekmes ir priežastis. Bet man tik telieka pašiurpti nuo tokio visapasaulinio bandos elgesio.
Rašyti komentarą