2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Iš lakūno S.Stanaičio atsiminimų arba armėnai mums neatleis

1919 spalio 16 dieną prie Obelių krušos užkluptas 
nusileido vokiečių lėktuvas. Nors jį pilotavo garsus lakūnas 
Pasaulinio karo dalyvis Hesas (mano įsitikinimu, tai tas pats 
Rudolfas Hesas, vėliau tapęs A.Hitlerio pavaduotoju ir 
neseniai miręs Berlyne, Špandau kalėjime), bet stichija jį 
 nugalėjo. Nusileisdamas, jis palaužė lėktuvą ir nebegalėjo 
pakilti. Lakūnas ir du jo keleiviai turkai Kemalis Paša (būsi­
masis Turkijos prezidentas Atatiurkas) ir Enveras Paša 
(būsimasis Turkijos kariuomenės vadas) buvo internuoti ir 
atvežti į Kauną. 
Pasirodė, sulaikytas lėktuvas yra pirmojo ištisai 
metalinės konstrukcijos lėktuvo Junkers F 13 prototipas, 
pavadintas vardu "Annelise". Šiuo lėktuvu labai domėjosi an­
glai ir prancūzai, o vokiečiai buvo suinteresuoti kiek galima 
greičiau jį susigrąžinti atgal. Kadangi mūsų vadovybė su 
niekuo nenorėjo pyktis, lėktuvas liko Kaune. 
Internuotieji turkai su palydovu vaikščiodavo po miestą, 
pietaudavo restoranuose. Tokių pasivaikščiojimų metu jie 
susiuostė su "mūsų" vokiečiais. Spalio 28 dieną lakūnas 
Roteris juos išvogė ir nuskraidino j Vokietiją su lėktuvu LVG 
C VI. 

Po šio jvykio vokiečiai ir turėjo apleisti mūsų kariuomenę.

7 komentarai:

—vg— rašė...

Labai įdomus atsiminimų fragmentas, tik, galima sakyt, milžiniškos abejonės dėl Tavo įsitikinimo: Stanaičio minimas Hesas = Rudolf Hess (1894–1987). Reiktų ieškot kito Hesso, nes šitas enlisted in the 7th Bavarian Field Artillery Regiment as an infantryman at the outbreak of World War I, ergo, kariavo žemėj, o ne danguj.

troy rašė...

Tai negera istorija. Fantazija.
Man labai gaila , kad mes niekada nepagavome Lietuvoje Atatiurko.

—vg— rašė...

O ką gi mes būtumėm darę su pagautu Atatiurku? Kutendami padus reikalavę, kad pripažintų: vykdėm armėnų genocidą?

troy rašė...

Būtume nesušaudę ir tada amžinai reikalautume iš Turkijos dėkimgumo.

—vg— rašė...

Jooo, juokinga.

Rokas Miliauskas rašė...

Kaip ir visuose atsiminimuose - šiek tiek tiesos, šiek tiek fantazijų.

Atatiurko tame lėktuve nebuvo ir būti negalėjo (jis tuo metu Ankaroje rinkimams jau ruošėsi). Bet tikrai buvo Enver Paša - Atatiurko ilgametis "konkurentas" ir žmogus atsakingas už armėnų genocidą.

Tiesa, 1919 m. jis jau buvo buvęs, o ne būsimas gynybos ministras.

Įdomi istorija... Daug geopolitinių vokiečių ir Otomanų imperijos likučių žaidimų už jos. Bet ne visai tokia kaip prisiminė S.Stanaitis

Gyvenimo Stebėtojas rašė...

fantazijų daugoka