2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Iš lakūno S.Stanaičio atsiminimų arba armėnai mums neatleis

1919 spalio 16 dieną prie Obelių krušos užkluptas 
nusileido vokiečių lėktuvas. Nors jį pilotavo garsus lakūnas 
Pasaulinio karo dalyvis Hesas (mano įsitikinimu, tai tas pats 
Rudolfas Hesas, vėliau tapęs A.Hitlerio pavaduotoju ir 
neseniai miręs Berlyne, Špandau kalėjime), bet stichija jį 
 nugalėjo. Nusileisdamas, jis palaužė lėktuvą ir nebegalėjo 
pakilti. Lakūnas ir du jo keleiviai turkai Kemalis Paša (būsi­
masis Turkijos prezidentas Atatiurkas) ir Enveras Paša 
(būsimasis Turkijos kariuomenės vadas) buvo internuoti ir 
atvežti į Kauną. 
Pasirodė, sulaikytas lėktuvas yra pirmojo ištisai 
metalinės konstrukcijos lėktuvo Junkers F 13 prototipas, 
pavadintas vardu "Annelise". Šiuo lėktuvu labai domėjosi an­
glai ir prancūzai, o vokiečiai buvo suinteresuoti kiek galima 
greičiau jį susigrąžinti atgal. Kadangi mūsų vadovybė su 
niekuo nenorėjo pyktis, lėktuvas liko Kaune. 
Internuotieji turkai su palydovu vaikščiodavo po miestą, 
pietaudavo restoranuose. Tokių pasivaikščiojimų metu jie 
susiuostė su "mūsų" vokiečiais. Spalio 28 dieną lakūnas 
Roteris juos išvogė ir nuskraidino j Vokietiją su lėktuvu LVG 
C VI. 

Po šio jvykio vokiečiai ir turėjo apleisti mūsų kariuomenę.
Rašyti komentarą