2011 m. rugpjūčio 16 d., antradienis

Palangos močiučių atminties ypatybės

Palangos močiutės – tos kurios lovas nuomoja - yra labai geros. Ypač vasaros pradžioje sukalbamos kaip giminės, nors dėk prie žaizdų, įsivažiuojant vasarai jų atmintis slopsta, rudeniop ištinka aktyvus Alzhaimeris.


Nešmeižiu, pats nuotykingu būdu patyriau jų atminties duobes.

Vieną savaitgalį perbėgau nuo nakvynės su Šreku pas tokią ponią prie stadiono. Oi, prašom, matau vyras rimtas solidus, štai jums kambariukas, galite ir vienas. Didelio siaubo, apart krūvos rėkiančių iki 23 valandos šokių ansamblio vaikų, nepatyriau, tad užsisakiau kitam savaitgaliui. Sakė vaikų tikrai jau nebebus. Mane užrašė į storą didelį sąsiuvinį, kaip tik jums yra tarpelis, 3 kambarys, avanso neėmė, sakė vyras matosi rimtas, laukiame...

Aha, laukė. Kitas savaitgalis.

Penktadienio vakaras, apie 22,30, oras geras(tai svarbu):

1. Pirma reakcija – oi. Jūsų neatsimenu ir tokio nepažįstu. Gal pas kaimynę kieme užsirašėte. Eikite ten. Mostas platus, link jūros ir parko, į tamsą.

2. Grįžtu kiek persiutęs atgal nuo klaikiai nustebintos kaimynės. Ir reikalauju sąsiuvinio, kur esu užrašytas. Šeimininkė neranda sąsiuvinio. Susimąsčiusi praneša, kad tokio gal ir neturi...

3. Tada visai tvirtai pareiškiu niekur aš neisiu, duokite sąsiuvinį. Ji susijaudina, netikėtai randa po stalu, sako tai ne sąsiuvinys, o buhalterinė knyga. Aš nusileidžiu dėl sąsiuvinio ir visai pagarbiai pavadinęs tą purviną draiskaną buhalterine knyga, klausiu tai kur įrašai?

4. Žiūriu įrašus. Šių dienų įrašai trinti, pertrinti  ir beveik kiauri. Duktė rašo, dukters nėra, nežinau kas trina. Čia viskas gerai. Vietų nėra. Aš nesitraukiu, sakau naktis, aš pas jus turiu gauti nakvynę.

5. Moteris palūžta ir nuveda pas kitą kaimynę, šiandien nakvojate čia, o rytoj pas mane jau bus laisva.13 kambaryje.Šeštadienio rytas. Grįžtu dar pasitikrinti dėl buhalterinės knygos. Klausiu gal kas išaiškėjo. Išaiškėjo, kalta dukra. Buvo jūsų įrašas, bet apie trečią dienos taip pradėjo važiuoti žmonės, oras geras, tai dukra ir išnuomavo. Jūsų vardas buvo labai keistas, neaiškiai užrašytas. O ir labai retas, tai dukra pagalvojo, kad neatvažiuosite.

Paskutinis argumentas pribloškė, pasirodo nakvynė Palangoje yra gaunama tik turint aiškų populiarų visiems suprantamą vardą. Vytautai ir Rimantai gaus, o koks nors vargšas Simfonijonas savaime suprantama pasmerktas nakvoti Palangos parke nors ir būtų užsisakęs prieš savaitę. Nors ir prieš mėnesį. Nes su tokiu vardu....

9 komentarai:

fanta rašė...

Simfonijonas?

Sudominai. Skelbiu konkursą: ATSPĖKIME TROJAUS VARDĄ.

Aiški užuomina- Simfonijonas..., tik kol kas man neateina į galvą, ką tai primena. :)

Juk ne Kristijonas gi. Tais senais laikais, berods, nebuvo dar TOKIŲ maniakų, kad šitaip nekaltą kūdikį...

(Nors, tiesa, prisiminiau, kad čia darbe turim vieną Kristijoną, betgi jis smarkiai jaunesnis. Na, ir šiaip- menininkas, regbio nežaidžia...)

Gerai jau, palieku vieną versiją: Kristijonas.
Kristijonas, kuris nepripažįsta naktimis Maironio. :)

/oi, jaučiu, trins šį mano komentarą mielasis Troy, oi trins.../

Unknown rašė...

Mielas Fanta, netrinsiu - paliksiu kaip dundukizmo pavyzdį.
Mokysiu jaunimą ant šito dundukizmo pavyzdžio.

Unknown rašė...

Variantai Simfonijono vardui -
Valtornas, Kajetonas, Ivanovas, Tianšanskis ir Popogrebskis....

fanta rašė...

Kajetonas- iš bėdos. Visi kiti nė kiek neskamba, netinka net spėliotojų dėmesiui į šoną nuvesti.

Nors nuoroda, kad galima mėginti mąstyti įvairių cimbolų, timpanų bei fagotų linkme- gali būt naudinga. (Nors gal kaip tik klaidinanti.). Mąstysime.

Fabijonas?

Unknown rašė...

Fabijonas - gaisrininkų globėjas.

Adis rašė...

Šiaip jau gasrininkų globėjas yra Florijonas...

Unknown rašė...

Adi, tai tik įrodo mano klastingą būdą...

Taškas rašė...

Reikia užstato.
Toji močiūčių Palanga , nūnai- Šventojoje, ten yra tokia "Žaldokynė", na, maži mediniai nameliukai, iš patogumų - tik elektra. Užtat - auto pasistatai greta.

Unknown rašė...

Taigi norėjau duoti užstatą. Vyras rimtas atrodau, tai nepaėmė...