2014 m. vasario 4 d., antradienis

Mozambiko vėliavaMozambiko vėliava žinoma tuo, kad joje pavaizduotas  Kalašnikovo automatas. Daugybė kitų Sovietų Sąjungos kultūrinių simbolių taip pat galėtų būti pavaizduoti visose tų šalių simboliuose, kur valstybių pagrindai  buvo statomi ant  marksistinio-lenininio pamato. Nors man  solidesnė atrodo dabartinė Kinijos  politika, kuri nediegia kalašnikovais komunistinių lozungų į bekraštes Afrikos lygumas, o perka ar  stato ten infrastruktūros objektus ir tokiu būdu tyliai kolonizuoja.
Bet grįžkime į paskutines  zastojaus  dienas. Aukštosios mokyklos Maskvoje ir Leningrade buvo pilnos negrų. Taip tada ir vadinome visus afroafrikiečius. LTSR jie tačiau  buvo egzotika.
Tad kartą kai su draugeliu nuvažiavome apžiūrėti Leningrado viename tiems laikams  beveik prabangiame alaus bare specialiai prisėdome netoli negrų studentų stalo. Įdomu, kaip jie geria, kaip mušasi, gal šoks  ir t.t.
Dar  kiek žengsiu į šoną. Vokietijoje kiek vėliau esu matęs ir pats gėręs tokį bravūrišką kokteilį. Pavadinimo neatsimenu. Pilno alaus bokalo  plūduriuoja  stikliukas  su 50 gramų šnapso. Pagauni alaus gėrimo pradžioje  lūpomis tą vikrų stikliuką , vienu mauku išmauki ir labai gaiviai  subėga po to ant to šnapso  alus. Vokietis man paaiškino, kad net iš bulvių varytas šnapsas tokiu pavidalu skaniai sueina.
Taigi grįžtame atgal į Leningradą. Mes lietuviai studentai po truputį gurkšnojame alų, dairomės, gi afrostudentai greta akivaizdžiai girtėja tiesiog akyse ir jau šūkauja savo kalbomis nerišlius tekstus. Gal dainuoja, o gal vyksta politinė diskusija. Įsižiūriu kas ten vyksta. Po stalu negras drąsiai pavertęs degtinės butelį pila anaiptol ne vokišką, o rusiškai  platų degtinės sluoksnį ant savo alaus  ir maukia tą kokteilį pasipurtydamas kiek, bet džiugiai. Kokteilio dalių santykis tikrai ne vokiškas, beveik  1 : 1.
-         Ершшшш... – paaiškina afrostudentas su gėrimu iš po stalo vienu rusišku žodeliu savo būklę ir visi aplink stalą baltai plačiai šiepiasi.
Jis  netgi tyliai akimis pasiūlo ir man, spoksotojui, gal irgi nori? Mandagiai atsimoju ranka.. Bet įspūdis liko  stiprus. Ypač kai vienas marksizmo-leninizmo pagrindus kaupiantis afrikietis  greit užmigo prie stalo.
Toks buvo  žingsnis  į Leningrado kokteilių kultūrą. Nuo tada tvirtai žinome – pūgžliu (joršu) vadinamas vienas  efektingiausių rusiškų kokteilių, kuris pigus ir greitas.

Tad ką ten Kalašnikovo automatas Mozambiko vėliavoje, jei net mums pribaltams  negrai sugebėjo parodyti giluminius rusiškosios kultūros klodus. Mokslai jų Rusijoje buvo efektyvūs.
Rašyti komentarą