2009 m. gruodžio 15 d., antradienis

Barto “Geležies diena”. Filmo paraiškos kopija(labai neoficiali...)

Birutė gimdo Vytautą (I dalis, trukmė 35 minutės )


Birutė gimdo 30 min. Kamera lėtai slenka per jos kančių iškreiptą veidą.
Pagimdo Vytautą ir ką tik pagimdytas kūdikis irgi žvelgia labai mąsliai į žiūrovą apie 5 minutes. Kūdikio Vytauto žvilgsnyje lyg matome Tėvo nužudymą , Jogailos niekšystes ir būsimą triumfą Žalgiryje bei Lucke .

Vytautas bėgioja šen ir ten (II dalis, trukmė 45 minutės )

Matome Vytautą bėgantį pas kryžiuočius. Kamera lėtai slenka mąsliu Vytauto veidu. Veide matomas tragizmas.
Po kiek laiko Vytautas joja atgal, tai yra į kitą pusę. Vėl kamera lėtai slenka per mąslų Vytauto veidą. Matome jame atsispindint visą vidinį tragizmą dėl išdavystės.
Po to vėl Vytautas joja vėl į kitą pusę, pas kryžiuočius. Kamerai slenkant per Vytauto veidą jame atsispindi dar didesnis tragizmas nei per pirmus du prajojimus. Visų trijų prajojimų kiekvienas po 15 minučių, kad žiūrovai sugebėtų įsijausti į vis didėjantį Vytauto tragizmą.

Jogaila pasmaugė Kęstutį (III dalis, trunka 20 minučių)

Viena trumpiausių filmo dalių, per kurią kamera lėtai slenka per Vytauto veidą kai jis išgirsta žinią:
- Jogailą pasmaugė Kęstutį.
Žinios polifoninis kartojimas perauga į šiuolaikinės muzikos kūrinį. Apie 18 kadro minutę vaizdas išplaukia iki 20 minutės.

Katastrofa (IV dalis , 29 minutės)

Totoriai sumuša 1399 m. Vytautą ir jis labai greitai pabėga iš mūšio lauko. Per 3 sekundes. Nepatyręs Barto filmų žiūrėtojas gali ir nepastebėti. Kamera šį kartą paskui jį nespėja(paskui Vytautą), bet lėtai slenka mūšio lauku, kur pilna priguldytų atseit negyvų statistų, kurie lėtai kvėpuoja, nes kamera labai lėtai slenka ir nepatyrę statistai uždūsta.

Jogaila (V dalis, 35 minutės)

Vytautas rūsčiai žvelgia Jogailai tiesiai į akis. Jogailos akyse atsispindi visos jo niekšystės ir po 30 minučių lėto kameros važinėjimo ratu aplink pusbrolius Jogaila prastena:
- Mušim kryžininkus?
Šioje vietoje nepatyręs žiūrovas gali išsigąsti savo garsinių haliucinacijų, bet patyrę žiūrovai turėtų nuraminti besiblaškantį:
- Garsinis tai kinas, garsinis, nebijokite, daugiau niekas nešnekės iki pat pabaigos...

Finalas (Žalgiro mūšis, 8 minutės)

Kamera greitai lekia paskui trijų žemaičių meniškai dobiamą kryžininką. Daug dulkių, kraujo ir rūko. Dėl estetikos. Todėl žiūrovai su palengvejimu atsidūsta, supratę - jau Žalgirio mūšis, pergalė ir tuoj baigsis Barto filmas...

Užsklanda
FIN
Ir padėkos visoms kultūringoms Europos institucijoms(kokios 10 minučių) per kurias išsilavinę žiūrovai vis dar tūno kėdėse, kai keli netyčia iki galo išsėdėję plebėjai pašiurpę kepėstuoja išėjimo link.
Numanoma viso filmo trukmė – 3 valandos
Rašyti komentarą