2011 m. sausio 26 d., trečiadienis

Ne viską tu gali, nors ir Ben Ali

Tuniso revolicija nuvertė prezidentą diktatorių Ben Ali. Tuniso diktatoriaus bėda buvo interneto naudotojų gausa Tunise. Atrodo jog žmonės  iš esmės susiorganizavo bendrus veiksmus internetu. Kiek suprantu Egipte dabr irgi bandoma tas pats daryti, tik ten interneto naudotojų skaičius kiek mažesnis nei Tunise, atitinkamai organizuotumas silpnesnis ir saugumas jau žino liūdną Ben Ali patirtį.
Uzbekijoje tas pats. Internete jau skaičiuojama kur dedamas kasmet gaunamas milijardas dolerių už medvilnę. O su naujomis kainomis ir pusantro milijardo dolerių. Prezidento-diktatoriaus  Karimovo dukrelės perka namus Šveicarijoje, bet tik po kelis milijonus dolerių jų kaina.
http://www.inosmi.ru/middle_asia/20110126/165965925.html
Dengi gde, Gulia? Karimovas sūnaus neturi ir todėl jokio įpėdinio. Dabar galingiausių  klanų vadai Uzbekijoje Salimas Abduvalijevas ir Gafuras Rachimovas  yra visiški banditai, beveik vory v zakone.
http://kavkazcenter.com/eng/content/2011/01/16/13313.shtml
Jie kaip ir valdytų po Karimovo, bet juk internete jie irgi suskaičiuoti  ir žinomi.
Internetas - galingas demokratizatorius. Nori ramiai valdyti - išjunk internetą.
P.S. Tiesa ES  priėmė diktatorių Karimovą Briuselyje šiomis dienomis. Mano galva po tokių veiksmų neturi jokios moralinės teisės mus mokyti demokratijos joks ES organas. Turiu galvoje EP mekenimus dėl mūsų įstatymų projektų riboti homoseksualizmo propagandą.
Rašyti komentarą