2012 m. kovo 21 d., trečiadienis

Iš sovietikos: radijasDaugeliui atrodo keistas vyresnių žmonių pripratimas prie radijo. O tai irgi juk dėl sovietinių laikų. Radijas  buvo vienintelis langas pro geležinę uždangą.

Visuose padoriuose namuose stovėjo rimti dideli radijo imtuvai su trumposiomis bangomis. Ir ant valdymo pulto svajingai buvo prirašyti rusiškomis raidėmis viso pasaulio miestų pavadinimai. Kasablanka, Paryžius, Bernas... Tik trumposiomis bangomis buvo galima pagauti kalbant iš Vakarų rusiškai ar lietuviškai Laisvojo pasaulio balsus.

Pamenu loterijoje išlošiau mažą radijo imtuvėlį Selga ir kaip keikiausi kai išaiškėjo, kad prakeiktasis neturi trumpųjų bangų. Taigi tik sovietiniai radijo pasakojimai apie užsėtus procentus ir vis didėjantį derlių. Liko vėl tik tėvo okupuotas radijas. Tėvai taip mane ir migdydavo sergantį, paleidžia sovietinį Majak ir man greit akys užsimerkia.

Taigi lietuviškai kalbėjo Vatikano radijas ir Amerikos balsas, iki šiol maloniai pamenu nežmoniškus tų radijo diktorių akcentus(kalba Amerikos balsas iš Vašingtono), rusiškai – visas pasaulis, BBC buvo Number1, nes nuo žinių jos dvelkė kažkokiu aristokratišku objektyvumu(tada dar Užkalnis ten nedirbo), po to jau agresyvesnis Amerikos balsas, o jau po to egzotikos kaip Tiranos radijas, Pekinas, Nemeckaja Volna, net Paryžius pasakodavo rusiškai. Gaudavai ne tik žinių, buvo skaitomos knygos, grojama muzika.
 Roko muzika ėjo iš Liuksemburgo radijo. Tiesa, iki šiol nežinau ar tikrai tai buvo Liuksemburgo radijas ar tik taip vadinosi.

Laikas nuo laiko sovietai bandydavo aptildyti garso efektais tas Vakarų radijo stotis. Kartais jiems tas pavykdavo . Bet patyrę radijo klausovai surasdavo neglušinamas stotis, arba kraipydavo antenas arba galų gale klausydavo su baisiu traškesiu. Tėvas ko gero dėl to klausą ir prarado, gal dar staklių ūžimas kiek prisidėjo.

Esu sovietų laikais net matęs Palangoje vasarą kažkokį ruselį garsiai parke pasileidusį Amerikos balsą, bet lietuviai apdairiai praeidavo pro jį, manė – provokatorius.

Taigi, radijas buvo tobulas ideologinis instrumentas. Televizija buvo š, tik Pietų Lietuvoje buvo matoma Lenkijos programa, kuri buvo kitokia nei sovietų ir Taline buvo matoma Suomijos TV.

Rašyti komentarą