2012 m. kovo 30 d., penktadienis

Dvi Agatos ir dar KristiBalkanų moteris ir vyresnioji vakar netilpo savo kailyje. Jos dviese išsprendė detektyvą, turtas už maždaug 10000 litų grąžintas teisėtam savininkui, visi gyvi, nusikaltėlis gėdingai pasislėpė, jos abi Agatos ir dar Kristi, garsus Lietuvos dailininkas joms dovanos brangų paveikslą.

Detektyvų skaitymas vakarais yra žalingas moterų organizmui. Jos taip jausmingai įsijaučia į detektyvus, kad nesupranta jog tai grožinė literatūra ir gyvenime taip nebūna. Moterys tik romanuose kaunasi su blogiu. O   maniškėms moterims taip būna.Tame keistame knygyne, kur nemoka algos už intelektualams malonų darbą, vyresnei kylo kažkoks įtarimas dėl paveikslų autorystės. Ji nufotografavo parduodamus paveikslus. Jai jie pasirodė panašūs į vieno garsaus dailininko, kuris tapo pavirtusias kiek figūras. Anksčiau tapė po vieną figūrą į paveikslą, dabar pasiekęs meistrystės aukštumas jau tapo po daugiau, bet vėlgi pavirtusias kiek.

O mes bičiuliaujamės su tuo dailininku. Ir net esu kiek pagėręs pradėjęs vieną jo paveikslą - valtį Merkyje. Bet meistro ranka dabaigė ir visai gerai buvo.Taigi persiuntėme foto su paveikslu meistrui. To paveikslo kurio autorystė kiek įtartina. Tas patvirtino, tai mano studentavimo laikų darbas.

Ir po pauzės, o kur matėte šį paveikslą, jis gi vogtas...Balkanų moteris greitai suorganizavo tylų visų paveikslų patikrinimą knygyne. Visi penki buvo vogti. Toliau pagal komiso kvitukus buvo nustatyta greitai vagies tapatybė. Pasirodo gretimo dailininko darbovietei ofiso savininkės vyras. Svetimo turto užgrobėjui buvo atleista. Paveikslai greituoju būdu grąžinti savininkui be didesnio triukšmo. Toks dviejų moteriškių padarytas darbas.Bet labiausiai šioje detektyvinėje istorijoje nukentėjau aš. Abi Agatos ir dar Kristi vaikšto po namus įsisprendę rankas į šonus, visiems pasakoja apie savo detektyvinius gebėjimus ir atidžiai stebi mane. Jos nori dar. O kas daugiau namie panašus į perspektyvų nusikaltėlį. Tik aš su būdingais Lombrozo gumbais kaukolėje bei kitais neabejotinais polinkio nusikalsti požymiais...

Moralas: neduokite moterims detektyvų, tegu skaito meilės romanus

Rašyti komentarą