2012 m. kovo 20 d., antradienis

Palia, Dalka ir AndriuchaKaip ir kiekviename padoriame Lietuvos kaime Turniškėse buvo alkoholiu prekiaujanti parduotuvė. Jos vedėja Dalka sprendė kam duoti Marceliukės vyno bonką skolon, o kas po pašalpos gavimo privalo atsiskaityti už visus Varpų aido butelius paimtus iki tol skolon.

Praeitą savaitę Dalka žvelgė neramiai pro parduotuvuės langus, nes kaime visi vyrai vaikščiojo išskėstomis rankomis ir būriavosi pakampėmis tartis. Ypač kietai atrodė Palia, Čepalios draugas.

Jis visiems sakė:

- - Nū, niekaa man nieko nepadarys. Pats atkalsiu ką norėsiu. Ir Andriuchos nebijau.

Ir nusispjovė kaip bachūras pro tarpdantį.

Dalka jam dar davė vyno skolon, bet atsargiai persiklaususi Čepalios. Andriuchai vyno išvis nebedavė, nes tas visai atsimušė nuo rankų, sakė klausys tk Vyckos iš Bazės. Vycką matydavo Dalka retai, bet kiek prisibijojo, nes jis buvo iš Bazės. Pati Dalka kažkada ten dirbo, tai žinojo – Bazė turi visko.

Kai Palia ir Čepalia visai abnaglelino ir pradėjo vaikščioti šalia jos parduotuvės su štakietais, Andriucha visiems aiškino Palia esąs gaidys ir joks bachūras. Dalka nusprendė vsio. Basta.Taip besiaiškindami santykius išmals ir parduotuvei langus. Išsikvietė abi chebras ir pasakė Andriuchai:

- Vedatės Palią už kampo ir ten vieną kartą išsiaiškinate.

Palia pastėro, bet nebebuvo kas daryti-pats prisigyrė, kad nieko nebijo. Ten jį ir atkalė visa Andriuchos chebra. Raska net kojomis spardė. Pažemino taip visą Čepalios chebrą visiškai.

Po to Dalka liepė visiems paduoti vienas kitam ranką ir išdalino dėžę Marceliukės vyno po pigiai. Abi chebros kartu sugėrė, paspaudė rankas, bet Palios akis iš po gausių mėlynių žibėjo piktai. Oi, dar bus visko, pagalvojo parduotuvės vedėja. Neramūs laikai atėjo...Šūdą jie susitaikys...

Rašyti komentarą