2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis

Dvi Kalvarijų naujienosPirma naujiena. Buvusio viešbučio “Kolūkietis” patalpose Rinktinės gatvėje prie Kalvarijų turgaus atsidarė naudotų knygų knygynas. Nu tai vaabšče, ta vieta jau sovietų laikais buvo pačios blogiausios auros ir nuo to laiko tik blogėjo: naudotų rūbų ir naudotos buitinės technikos (vogtos Vokietijoje?) pardavimo vietos, nepilnamečių chuliganų,  kurių jau nuo 10 metų bijo turgaus bomžai, augimvietė, daržovių prekybos asų iš Azerbaidžano labai pigios moterys.  Ir štai dabar po tiek metų auros degradacijos   – knygynas. Mano prognozė paprasta – iki Tarptautinės  darbo žmonių solidarumo šventės šitas knygynas nedatrauks.
Antra naujiena jau ir ne naujiena beveik.
Vėl aš kaip topolis styrau autobusuose. Užimu vienas visiškai neekonomiškai dvi normalias moteriškas vietas ir mano bandymai išlipti/įlipti baigiasi kokios prispaustos vargšės cypimu. Greičiau jau BM susiremontuotų savo škodą. Nes dar kelios tokios savaitės  ir Zuoko transporto sistemą Kalvarijų gatvėje  ištiks dvasinė krizė. Bet iš kitos pusės  turiu laiko ir vietos išanalizuoti Vilniaus moterų sudėjimą iš arčiau ir išvada nekokia: yra gražių, bet mažos jos, smulkios, prispaustos arba užliptos cypia labai gailiai.
Bet vėlgi gyvenimą pamatau iš arčiau ir naujienos sukrečia. Per vieną tarpą tarp stotelių (Apkasų ir Tauragnų) vakar sužinojau apie vieną tuteišą bendraamžį  vyrą viską. Mano dydžio tuteiša moteris jį galinėse sėdynėse taip prispaudė, kad jis neturėjo kur dingti ir tyliai vos neverkdamas atsakinėjo į jos garsius nukreipiančius  klausimus.
Ataskaita ką sužinojo autobuso keleiviai: taip, gyvenu su mama, taip, antrąkart nevedžiau, operaciją mamai padarė gerai, Raudonajame  kryžiuje, taip, pirma žmona buvo graži ir turi  dar ir ne nuo manęs  vaiką. Ne, nevedė ji antrą kartą. Gyveno su sugyventiniu, taip, ne, nebegyvena ir su juo, ne, negrįžo pas mane, taip, Kalvarijų gatvę reikia paplatinti. Darbą dirbu, galima surasti darbą jei nori, taip. Aha, sūnus pilnametis tuoj, merginą turi, mama irgi  dar dirba nors ir po operacijos. Antrą operaciją irgi darys. Nes pirmą kartą gerai padarė. Gal Lazdynuose.
Savaime suprantama aš trumpinu, nes dar reiktų pripildyti teksto atmosferą tos tuteišos moters padūsavimais, parypavimais dėl nelaimingo vyro likimo ir bandymais užvertus akis prisiminti kokius dar parodymus galima ištraukti iš  vargšo užspeisto kampe vyriškio.
Gaila Tauragnų stotelėje įlipo visiškai trumparegis lietuvis inteligentas be akinių ir nematydamas moteriškės  pločio įsibrovė sėdynėn tarp iškart pralinksmėjusio vyriškio ir nusiminusios dėl priverstinio tylėjimo   tardytojos. Kaip inteligentui buvo labai nepatogu sėdėti, lietuvis  kankinosi, bet atsikelti ir tuo parodyti moteriai jos nesveiką storumą buvo dar neinteligentiškiau, tad anas kankinosi sėdomis.

Iki Baltupių pravažiavome jau be jokios vertingesnės informacijos. Pusė autobuso per tą laiką iki Baltupių virškindama pateiktas žinias  apžiūrinėjo nuo galvos iki kojų  vargšą tuteišą.
Rašyti komentarą