2012 m. lapkričio 6 d., antradienis

Rimti ir nerimti proseneliai
Eilinį kartą susirūpinome su vyresne giminės medžiu ir per Vėlinių savaitę apklausėme daugybę prie giminių kapų sutiktų žmonių.
Vaizdelis nekoks. Dar atsimenami XX amžiaus pradžioje gimę keturi broliai. Ir jie buvo skirtingi. Ir iš esmės nusprendė savo palikuonių likimus beveik iki pat  XXI amžiaus.
Pats nerimčiausias buvo Juozapas. Jam labiau rūpėjo moteriškės ir pasisvečiuoti pas ką nors. Galėjo svečiuose išgerti aštuonias stiklines arbatos. Jei duoda. Net savo žemę prarado. Atėmė Vyžuonų klebonas Mileika už skolas. Tada blaškėsi  Zarasų  pusėje, po to vėl grįžo  gimtinėn. Tačiau turėjo dvi žmonas ir vaikų daugiausiai iš visų brolių – aštuonis. Tačiau jaunėlis ir jo palikuonys tiko visoms valdžioms, jie niekur nesėdėjo, jų netrėmė.
Pats protingiausias  buvo Boleslovas. Rimtas ūkininkas. Vienas sūnus mokėsi medicinoje, kitas mokytojavo. Pokaryje du Boleslovo sūnūs pakliuvo kalėjiman -  medikas gydė partizanus, o mokytojas  pakliuvo su ginklais, po to tremtis Buriatijon  ir pačio Boleslovo ir visų jo palikuonių . Tai Boleslovo palikuonys dabar tokie: keli maišyti su buriatais, du  gyvena Sibire išvis išsižadėję lietuviškos pavardės, trečias Škotijoje, dar keli Lietuvoje.
Per vidurį tarp šių brolių buvo Povilas, mano senelis. Turėjo ir Boleslovo rimtumo, ir Juozapo polinkių. Tai jam ir sekėsi per vidurį. Turėjo penkis vaikus ir į lagerį Vorkuton pateko vienas, be šeimos. Oficiali  versija sovietų laikais buvo tokia; labai mėgo kolekcionuoti ginklus, pagal sutartis ir prie vokiečio, ir prie ruso prižiūrėjo Utenos kelią tai ir prisirinko besimėtančių ant Utenos kelio ginklų arsenalioką per karą ir po karo netyčia....Povilo žmona, mano senelė, viena išaugino penkis...
Ketvirtas buvo visai ramus ir mokytas. Girininkas. Tai jis padarė gudriausiai, per karą prieš ateinant rusams movė Argentinon. Ir Argentinoje dirbo kažkokiame medžių departamente, o vaikų atrodo  ir neturėjo. Paskutiniai laiškai iš Buenos  Airių apie 1957 metais, jame rašė,  kad virš 40 laipsnių karščio, tad atostogauja  kalnuose ir naujam automobiliui taupė ilgokai...

Tai  šios mano  dalies giminės medžio trumpa apžiūra man inspiravo  labai stiprų moralą: reikia  domėtis moterimis arba Argentina, kiti mokslo, įdomių dalykų kolekcionavimo  ir rimto ūkininkavimo keliai veda kalėjiman arba į lagerį.
Neverta  būti rimtam.Komentarų nėra: