2009 m. sausio 25 d., sekmadienis

Dar viena mums neatiduota žemė - Madeiros sala
Jau rašiau apie mūsų žemes Tobage ir Gambijoje. Štai žiupsnelis žinių apie galimas Lietuvos pretenzijas į Madeiros salą. Graži sala. Buvau ten. Patiko.
According to Portuguese legend Władysław survived the Battle of Varna and after his journey to the Holy Land he settled on Madeira Island. King Afonso V of Portugal granted him the lands in Cabo Girćo district of the Madeira Islands, rent-free for the rest of his life. He was known there as Henrique Alemćo (Henry the German) and married Senhorinha Anes (the King of Portugal was his best man), who gave him two sons. Later he become knight of Saint Catharine of Mount Sinai (O Cavaleiro de Santa Catarina) and established a church of Saint Catherine and Saint Mary Magdalene in Madalena do Mar (1471). There he was portraited as Saint Joachim (Sćo Joaquim) meeting Saint Anne at the Golden Gate on a painting by Master of the Adoration of Machico (Mestre da Adoraēćo de Machico) in the beginning of the 16th century.


Cabo Girao - labai simboliš kos žemės duotos Vladislovui. Cabo Girao tai aukščiausia Europoje uola. Buvau ten. Vaizdas siaubingas, neįmanoma stovėti ant uolos kra što dėl aukščio baimės.Dabar viskas aišku. Portugalijos karaliui reikėjo public relations Madeiros kolonizavimui. Buvo paimtas tolimas, bet krikščionis karalius, kovotojas su turkais. Patikrinti buvo sunku, o ir nelabai kam reikėjo iš LDK. Taigi apsiš aukėlis kabojo ant uolos kraš to ir bet kada galėjo būti pastumtas nuo jos. Tad Madeirą kolonizavo "Ladislao" darbš čiai, priviliojo žmonių, pastatė bažnyčią ir Portugalų karaliui buvo labai naudingas žmogus. Iš esmės labai graži istorija: "Kaip Lietuva padėjo apgyvendinti rojų".