2009 m. sausio 4 d., sekmadienis

Kruopščiai slepiama Bernardinų paslaptis


Jakobas Frankas, kuris buvo Šabtajaus Zevi - pusiau musulmoniškos, pusiau žydiškos- sektos pasekėjas. Apie 1759 metus su savo pasekėjais žydais frankistais /500 žmonių/apsikrikštijo Lvove susirinkus daugybei kilmingųjų ir dalyvaujant Lvovo vyskupui. Pakartotinai Frankas krikštijosi Varšuvoje jau dalyvaujant krikšto tėvui karaliui Augustui III. Po to gan greit už erezijas Frankas buvo įmestas į kalėjimą, kol po12 metų rusai jį išvadavo. Frankas įsikūrė Brno, ten jau turėjo 600 žydų kazokų armiją ir kas svarbiausia įstabaus grožio dukrą bei minias pasekėjų. Austro-Vengrijos imperatoriai Marija Teresė ir Juozapas buvo maloningi Frankui. Frankistai dalyvavo Prancūzų revoliucijoje. Napoleoną sutiko kaip mesiją. XIX amžiuje šis judėjimas nunyko. Jaunuoli, jūs paklausite kam tai rūpi. Mes einame link to kad idėjos nemiršta . Bavarijoje atsiranda iliuminatai, kai frankizmas jau nyksta.Lietuvoje šias idėjas dar išgirsta Zanas, Čečiotas, Tovianskis ir kiti. Iliuminatai iš Bavarijos greit pasiekia ir Vilnių. Mickevičius visų šių idėjų sklaidos dalyvis. Tovianskis išgydo per atstumą Mickevičiaus žmoną ir Adomas jau adeptas Tovianskio sektos.Bet tai jau Paryžiuje, smarkiai vėliau.

Ir ...ta slepiama paslaptis...Tovianskis pamato savo pagrindinį regėjimą - Šunį - Bernardinų bažnyčioje. Tovianskio sektos pasekėjų dar yra ir šiais laikais....
Rašyti komentarą