2009 m. liepos 31 d., penktadienis

Mokslui moterys irgi gražėja

Galvojau kad tik man senstant su galva blogai, bet ne...mokslui irgi taip atrodo:

Evoliucija moteris daro vis gražesnes ir gražesnes. Tiesa, vyrams ši taisyklė negalioja. Tokias išvadas padarė mokslininkai. Jie nustatė, kad patrauklios moterys turi daugiau vaikų nei grožiu nepasižyminčios. Be to, didžioji dalis gražių moterų naujagimių – mergaitės.


Iš čia http://az.atn.lt/straipsnis/29514/mokslininkai-moterys-vis-grazeja

Nepavyko...


Vėtra gavo 0-3 nuo Fulham. Bet futbolas buvo malonus akiai.Vėtroje Ražanauskui ir Borovskiui - pliusas.
Fulham sirgaliai visiški nevykėliai.
Oras idealus. Žolė puiki.
Alaus neužteko visiems sirgaliams. Kaip ir vietų Vėtros stadione. Ko gero pirmą kartą toks pilnas stadionas.
Policija ir specvyrukai veltui laukė machankių. Fulham sirgaliai suteršė garbingą anglų chuliganų vardą. Vėpsojo išsikėtę tribūnose. Ir tiek. Fū.

2009 m. liepos 29 d., trečiadienis

Valio, mes irgi tarp nuodėmingiausių

Paskelbtos nuodėmingiausios šalys
Žurnalas "Esquire paskelbė 7 mirtinų nuodėmių tyrimą, pagal jį nustatė, kad pati nuodėmingiausia šalis pasaulyje - Baltarusija. Antroje vietoje -Rusija, trečioje - Kazachstanas. Mokslininkai tai nustatė tyrinėdami statistiką 169 pasaulio šalių nuo 2000 iki 2008 metų.Pesimizmas buvo skaičiuojamas pagal savižudžių skaičių, pyktis - pagal žmogžudystes, apsirijimas- pagal mėsos vartojimą, savanaudiškumas - pagal korupciją, gašlumas - pagal prezervatyvų naudojimą ir gimimų skaičių,pavydas - pagal emigrantų skaičių, išdidumas -pagal interneto dienraščių skaičių. Toliau pagal "nuodėmingumą" šalys išsirikiavo taip - Estija, Ukraina, Lietuva, Latvija, Vengrija, Somalis. Lietuva užėmė pirmą vietą pesimizmo - savižudybių indekse. Pati pikčiausia - Kolumbija, savanaudiškiausia - Somalis, išdidžiausia - Singapūras,gašliausia - Honkongas, pavydžiausia - Surinamas, o apsirijėlių šalimi pripažinta Prancūzija. Mažiausiai "nuodėmingos" šalys - Beninas ir Zambija.
iš čia:http://formaliosnaujienos.blogspot.com/

Nepadorus žurnalas panelėms "Justė"


Duktė nurodė. Žurnalas paauglėms "Justė" straipsnelyje apie Taizė bedruomenę (matyt nuo karščio, nes liepos mėn nr.) neatlaiko ir pasileidžia į iškrypėliškas fantazijas kaip senyvi maldininkai vakarais melžiasi ieškodami ramybės ir poilsio.
Ką leiskite paklausti melžiasi vyrai arba ką melžiasi moterys? ir kur žiūri žurnalistų etikos komisija?

2009 m. liepos 28 d., antradienis

Futbolo klubas Štilis(sorry Vėtra) žiopso tokias progas...

Ketvirtadienį į Vėtros stadioną atvažiuoja septintas Anglijos Premier lygos futbolo klubas Fulham. Lyg ir nieko ypatingo, pas mus dažnai atvažiuoja Liverpool ir Manchester United, tad ką čia Fulham...
Fulham savininkas yra Mohamedas Al Fayedas, to pačio Dodžio al Fayedo , kuris buvo paskutinis princesės Dianos meilužis, tėvas. Ir vėl nieko, neįdomu futbolo klubui Štilis(sorry Vėtra) pranešti tautai apie tokius sąryšius ...
Pats nuvykau šiandien įsigyti bilietų į Vėtros administraciją už geležinkelio prie sentikių kapinių (bo kitur neparduodama išvis), ten sėdėjo toks išsigandęs vaikinukas, sugebėjo tiesa man parduoti bilietą, bet kai pasipiktinau jog FK Štilis(sorry Vėtra) tinklapyje net nenurodyta tiksli mačo pradžia, nekalbant jau apie visą rungtynių anturažą, tik sumemleno, kad tai gal ir mūsų neapsižiūrėjimas.
Toks įspūdis kad jau futbolu visai niekas nebeužsiima arba tik buvę futbolininkai, kurie supranta tik paprastas komandas bėk ir spirk.

2009 m. liepos 25 d., šeštadienis

Viktorui - 50

Viktorui - 50. Taip gražiai Viktoras išsireiškė, jog dar nori tapti jaunu tėvu. Susigraudinau, kaip pats jaunas tėvas tokiame amžiuje, tik galiu pritarti Viktorui.
Keli archyviniai vaizdeliai, kai dar buvau aktyvus politinis Viktoro bei Mykolo(AMB) priešas. Visi sukaupti ten Antivalstybiniame projekte:
http://www.lizdas.lt/turniskes/

Il brigadista Michele

Mykolas tūpėjo būdelėje su širdele duryse, smagiai traukė suktinę su namine taboka ir ūmai prisiminė kad jau kokią savaitę negirdėjo Landsbergio ūkaujant miške. Kristutė patvirtino, kad ir kaimynės sakė prapuolus Landsbergį. Mykolas pakrapštė nosį, pakrapštė pakaušį. Gal nusibaigė tas lakūdra kur? Ot gerai, jau tvarkytis galėčiau skersai ir išilgai Turniškių. Net saldu pasidarė koks bus puikus gyvenimas.
Tik vos neparvirto duobėn kai išgirdo kažkaip nemūsiškai:
- Buona sera, il brigadista Michele!
Vos pagavo kelnes krentančias į duobę, bet susigriebė ir išlindo iš būdelės solidus kaip pridera kaimo brigadininkui. Lauke stovėjo koks šimtas suvargusių juodaplaukių žmogelių su pjautuvais ir kūjais. Matėsi kad jie atėjo iš labai toli. Komunistai, jdrtvmt, pagalvojo Mykolas. Kokio bieso?
- Kas atsitiko, brangūs europiečiai? - paklausė pagal protokolą.
Italai visi kaip vienas sušuko:
- Bandito Landsbergis! Antikomunista! Parazito! Fascisto! Aiuto, il brigadista! *
(aut.vert. -Landsbergis banditas, antikomunistas, blakė, fašistas, padėk, brigadininke)
Mykolas persimainė veidu ir apkabino kelis italus:
- Motina Lietuva jus priglaus.
Italai uždainavo "Bandera Rossa". Mykolas pakėlė kumštį komunistiniam pasveikinimui pritardamas italų dainai. Jis rūsčiai pagalvojo "No pasaran, Landsbergi. Už mūsų Europa".


Ežiukas rūke

Per Visus Šventus Mykolas kaip visada išėjo pabūti vienas gonkose. Prisiminė išėjusius, prisiminė viską kas buvo gera per ilgą brigadininko / geriausio brigadininko/ gyvenimą. Echhh, smagus buvo gyvenimas ir kokie žmonės…
Lyg skaitydamas Mykolo mintis iš tamsos prašneko Viktoras, paprastas Turniškių sargas: - Echh, koks buvo gyvenimas, o dabar… angliškos baikos aplinkui…vot kad paprastai, žmogui suprantamai, tai jiems nerūpi….
Mykolui lyg peiliu per širdį. Jo žodžiais šneka Viktoras. Mykolas seniai baidėsi koalicijų, ekvinokcijų bei kompetencijų. O pavyzdžiui ant ko suverenas ar po kuo iki šiol nežinojo. Kubiliokas su Artūriokais taip ir taikėsi užversti Mykolą tokias žodžiais ir tada slapčia nustumti nuo seifo bei atimti brigadininko portfelį. O va su Viktoru, jis žmogus plačia siela ir daug jam nereikia, bus kaip anksčiau, parymosime vakarais gonkose, ramiai nutarsime ir pasidalinsime, ir gyvensime.
Nuo upės kilo rūkas, Viktoras priėjęs padavė Mykolui ranką. Mykolas ją vyriškai paspaudė. Jie sėdėjo rūke ir tylomis žiūrėjo į pratekančią upę. Šalia sėdėjo ežiukas rūke, ir arklys rūke, ir meška rūke, ir kiek tolėliau rūke visa Pskovo desantinė divizija. Buvo ramus Vėlinių rytas.

Nerami naktis

Sniegas kaip pradingo taip ir atsirado. Plonytis sniego sluoksnis vėl padengė žemę. Prisipėdavo sniege pėdos: šunų, kačių, varnų. Ežiukai jau sumigo žiemos miegu. Jų pėdų nebesimatė.
Bet vėl išlindo tos baisiosios pėdos… Landsbergio…. Vyrai prieš naktį užrėmė duris pagaliais, pasiėmė šaunykus ir sėdo šešėliuose palei duris laukti Landsbergio. Nes buvo pilnatis ir mėnulis apšvietė kiekvieną kertę. Moterys pasiėmė vaikus ir visomis šeimynomis sulindo į lovas. Bet ir kartu būnant buvo neramu. Net ir brigadininkas Mykolas tūnojo su šaunyku, nekalbant jau ir apie kitus pavaduotojus bei Viktorą.
Kai nerami pilnaties naktis nunyko ir išaušo sveikai šaltas žiemos rytas Mykolas stenėdamas užsitempė veltinius, pasiėmė šaunyką ir išėjo per žmones pasiklausti kaip sekėsi.
Po valandikės grįžo piktas, trenkė kepurę į kampą:
- Vėl Landsbergis. Nusinešė Pocių ir Pekeliūną…
Kristina persižegnojo ir sukalbėjo maldelę. Iš kaimo galo sklido graudūs Pociuvienės ir Pekeliūnienės raudojimai. Iš Landsbergio nagų retas pargrįždavo… Vyrai susirinkę po kriauše suko suktines ir tylėdami rūkė.

Liaudies menininko paroda

2005-ieji prasidėjo ramiai. Tad Kristutė ištempė Mykolą pasikultūrinti, į paprasto Turniškių liaudies dailininko parodą. Esame elitas ir menu privalome domėtis - tokie Kristutės žodžiai ir ištraukė Mykolą iš lovos.
Mykolas parodoje pradžiugo. Menas buvo suprantamas liaudžiai, kaip ir ankstesniais laikais. Visi kiek garsesni turniškėnai buvo dailiai atvaizduoti medinėmis skulptūrėlėmis. Pati didžiausia vaizdavo Mykolą. Mažesnė Viktorą ir taip toliau pagal rangą. Mykolas patenkintas krenkštelėjo, kad ir mene yra tvarka.
Ūmai pastebėjo, kad kai kurie turniškėnai pasukioja rankose meną ir raudodami nueina kampan sriūbauti. Mykolas susikaupė ir suprato: tai matrioškės ir viduje kažkas yra. Mykolas stvėrė vieną matrioškę - viduje rado pačią mažiausią - KGB leitenantas. Kitos matrioškos viduje - KGB rezervo kapitonas. Trečią - vėl kažkokia rusiška organizacija. Mykolą išmušė šaltas prakaitas - kodėl jam niekas to nesakė. Drebančiom rankom pastvėrė savo matrioškę. Atidarė - Statybos trestas. Nu čia dar nieko... Bet ką reikės daryti kai į parodėlę ateis Adamsas. Arba Landsbergis suuos? Nuo ašarų paraudusiomis akimis į Mykolą žvelgė nelaimingi matrioškų herojai. O Mykolas tylėjo.

Nemokama Gala televizija. Gavau ir aš savo krizinį sūrį

Mano krizinis sūris - Gala televizija - nemokamai tris mėnesius. Jei norėsiu rudenį ateis ir paklaus - ar patiko.
Tad tikrinu kelias iš 90 TV.
Playboy TV - įjungiau tris kartus - dukart rodė kažkokį didžiulį anglų mūrininką, kurį stebėjo susižavėję du maži kiniečiai. Anglų mūrininkas mūrijo sieną su kažkokiomis naujoviškomis plastmasinėmis detalėmis. Jokių nuogybių, juolab moteriškių.
Hustler Blue aplamai nė karto nieko neparodė. Gal tai gėjams tik skirta laida? Ir kadangi jie žino mane, o aš juos - tai net nejungia man vaizdelio?
BBC Prime - įjungiau keturis kartus - tris kartus rodė laidas apie antikvariatą ir vieną kartą kaip susodinti gerai augalus sodelyje. Apie antikvariatą buvo beveik įdomu. Supratau, kad anglai yra pasidalinę į dvi grupes: vieni džiaugiasi nusipirkę seną šūdniekį, kiti džiaugiasi pardavę panašų niekam nereikalingą šūdniekį. Ir antikvarines laidas jungia lengvas bendras vedėjų bruožas, kuri geriausiai apibūdina rusiškas žodis - педоватые...lietuviškai gal papedėję...
Panašiai ir kiti GALA TV kanalai. Kyla baisus įtarimas, jog GALA TV nusvils nagus man nemokamai siūlydama sūrį.

2009 m. liepos 24 d., penktadienis

Picerija turi visko?

Vežiojau po parką savo penkių mėnesių atžalą. Sukaitau ir užsukau į piceriją alaus.
Tokia įkyriai energinga padavėja prišoka iškart. Užsakau sau bokalą šalto alaus.
Įkyriai energinga padavėja:
- Gal dar ko nors?
- Ne, ačiū.
- O kūdikiui?
Pagalvoju truputį ko reiktų mano kūdikiui picerijoje ir atsakau:
- Gal mamos pieno?
Alų gaunu visiškoje tyloje.

2009 m. liepos 22 d., trečiadienis

Nuogi prieš krizę

Sunkmetis lietuvius skatina griebtis naujų metodų.
Štai savaitgalį jų sodyboje lankiau draugus. Atvažiavo tartis jų skolininkai(vyras su žmona), draugo žmona atsiprašė ir nuėjo pagriebusi du butelius vyno su skolininkais prie upelio. Sakau - ir aš noriu maudytis. Draugas sako - ne, sėdėk su manimi , žmonai reikia pasikalbėti su skolininkais.
Susidomėjau, koks toks metodas?
- Metodas paprastas. Žmona pasiūlo išsimaudyti upelyje nuogiems, išgerti vyno, ir nuogi skolininkai išdėsto realius skolos terminus arba net pažada sutvarkyti skolas greituoju būdu.
Veikia.

2009 m. liepos 21 d., antradienis

Gyvenimo stebėtojas

Darbo žmonės domėjosi kodėl toks mano blogo užvadinimas. Viskas labai paprasta - "Tūloje", kažkur apie 109 puslapį, kai Jurgis nuvažiuoja pas Tūlos tėvus į Antrąjį Miestą , ten pavadina savo gyvenimo būdą/profesiją Gyvenimo stebėtojas. Išrinko gražiausią savęs apibūdinimą kaip būsimiems uošviams. Man pasirodė labai gražu.
Ne dalyvauti. O stebėti.
Pas rusus blogerius irgi yra Gyvenimo stebėtojas, bet labai jau hiperaktyvus. Išeido savo blogo tris tomus. Ant popieriaus. Netoks.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD

2009 m. liepos 19 d., sekmadienis

Istorijos grimasos:Ženeva

Ir Chorche Luisas Borchesas, ir Vladimiras Iljičius Leninas gyveno Ženevoje tuo pačiu metu 1917 metais. Jie galiu garantuoti susitikdavo bibliotekose.
Beje Borchesas Ženevoje ir palaidotas Plainpalais kapinėse (kapas No. 735), rue des Rois. Jis sąmoningai atvažiavo paskutinių dienų praleisti Ženevoje...

Vairavimo menas su Balkanų moterimi.

Pirmiausia tvirtai reikia įsisąmoninti 3 aksiomas:
1. Balkanų moteris moka vairuoti taupiai, nes Balkanų moterims yra įgimtas taupumas nuo gimimo. Lietuviai jo neturi.
2. BM moka vairuoti greitai, nes Balkanų žmonėms yra įgimtas ypatingas miklumas nuo gimimo. Lietuviai jo neturi..
3. BM moteris žino geriausius maršrutus po Vilnių nes naudoja Route planner(tik aš klastingai nesakau kad jos Route Planner neturi Pietinio aplinkkelio, bet ji jau kažką šiandien įtarė kai juo važiavome...)
Kai net miegodamas gali išvardinti šias aksiomas tada gali bandyti sėsti prie vairo su BM iš šono.
Tada jau penkios vairavimo meno su BM prie šono taisyklės:
1. Kairė iš BM lūpų reiškia arba kairę arba dešinę. Dešinė iš BM lūpų reiškia taip pat arba kairę arba dešinę.
2. Nu ta gatvė, nu tu žinai - reikia ramiai laukti minties tęsinio ir važiuoti kaip išeina pačiam, nes tos gatvės pavadinimo spėjimai tik sunervina BM(vilnietis, o nežino).
3. Važiavimas nesuderintu su BM maršrutu sukelia aršius ginčus prie pirmo raudono šviesoforo.
4. Tolimesnis nachališkas važiavimas nesuderintu su BM maršrutu iškelia tokius pasiūlymus kaip: išsiplauk vienąsyk mašiną, geriau leistum vairuoti man, negazuok taip, perjunk pavarą, per anksti perjungei pavarą).
5. Dar nachališkesnis važiavimas nesuderintu maršrutu toliau iššaukia siaubingą grąsinimą, kad man išvis nebus patarinėjama kaip važiuoti. Tada maršrutą baigiu jau išpiltas šalto priešmirtinio prakaito.

2009 m. liepos 17 d., penktadienis

Vladislovo Varniečio kapas Madeiroje


Fotografijoje numanoma Vladislovo Varniečio palaidojimo vieta jo paties funduotoje bažnytėlėje Madalena do Mar vietovėje, Madeiros saloje.

Kaip žemaičiai nesusirokavo su pačiu Borchesu

Pačiame garsiausiame Borcheso apsakyme Babelio biblioteka yra aprašyta slaptoji paaiškinanti biblioteką knyga, kurios kalba yra guaranių kalba su samojedų-lietuvių dialektu. Įstabus dalykas, bet viena iš didžiųjų Borcheso klaidų arba nuorodų į slaptąsias žinias(Voiničiaus manuskriptas) yra visiškai žemaitiškos kilmės.
Kaip žinote Žemaitija yra Samogitia, o samojedai(nencai) yra lotyniškai Samojed. Taigi tai buvo ne pirma istorijoje klaida, kai Samogitai per klaidą pavadino Samojedais. Labai panašu, o ir egzotika tokia pati. Ar žemaitis, meškų kailiais apsirėdęs, ar nencas, graužiantis tundroje žalią žuvį. Žemaičių - lietuvių dialektas jau yra visai suvokiamas/logiškas dalykas ir Borchesui pritinkantis. Bet panašus skambėjims suklaidino ir argentinietį. O jau pataisyti niekas nebeišdrįso. Didieji bibliotekininkai juk neklysta.
Galėtų Žemaičių partija sukelti visai padorų tarptautinį skandalą dėl Babelio bibliotekos ištaisymo visose pasaulio kalbose į žemaičiams pritinkantį.

2009 m. liepos 15 d., trečiadienis

Persiprašau
Persiprašau buvau dingęs. Kėliausi kitur gyventi ir kol prijungė naujoje vietoje internetą...


Ta proga nauji gyvenimiški vaizdeliai.


Fotografijos iš Dusetų: pigus vynelis paskutinė gyvenimo stotelę praeinantiems, bet kokie gražūs ir poetiški pavadinimai. Taip paguodžia...šaunuoliai marketingistai...