2011 m. sausio 31 d., pirmadienis

Apie Taškento kriminalo likimus

Šiaip jau labai labai retai klystantis Zeppelinus kartais prašauna pro šikšnelę. Išsireiškė, kad Vakarai ne Rytai ir Taškento banditai matyt  neturėjo jokios ateities Vakaruose.
Klaida.
Ališeras Usmanovas, uzbekas, netgi sugebėjęs pasėdėti uzbekiškame kalėjime, dabar  yra gerbiamas Arsenalo futbolo klubo Londone stambus akcininkas ir dar netgi Facebook stambus akcininkas, nekalbant apie kitus milijardus. Bet apie tuos kurie Vakaruose.
Taškento uiguras ir vor v zakone Toktogulovas(pravardė Taivančikas) netgi gavo Prancūzijos Garbės legiono apdovanojimą.
Broliai Čiornyj(Černoj), Taškento žydai, kažkada užvaldę žudynėmis ir kyšiais visą Rusijos aliuminį, irgi iš Taškento. Taivančiko chebra. Dabar garbingi Izraelio piliečiai.
Šamilis Tarpiščevas, totorius taškentietis, artimas žmogus Borisui Jelcinui bei Taivančikui.
Dar Bucharos žydas, Levas Levajevas, vienas turtingiausių planetos žmonių. Bet atrodo jis be kriminalinio Taškento šleifo arba mums nežinoma..

Dar apie ranka rašytus laiškus

Jau minėjau kad šiais laiškais ranka rašytas ir voke atsiųstas tekstas žmogų gali išgąsdinti. Savaitgalį tai ir pasitvirtino.


Žmogui, parašiusiam ar ne keturias knygas ir dabar dirbančiam jaunimo švietėju aukštojoje mokykloje, išsiunčiau pakvietimą į jubiliejų. Pažymėjau R.S.V.P. Siunčiau dar keliolikai adresatų, bet jis sureagavo pirmas ir labai audringai.

Atsakyme – žinutėje iškoliojo Lietuvos paštą, išvadino jo darbuotjus asiliukais ir kupranugariais, baisiai buvo nelaimingas ir atsiprašinėjo, kad neatvyko. Pagalvojau, kiti va nemėgsta Lietuvos geležinkelių ar Sent Pjero ir Mikelono, o jis pašto. Turi savo asmeninę neapykantą.

Aš – labai išsigandęs kas jam atsitiko – palaipsniui išsiaiškinau, kur jis neatvyko, kokia nelaimė jį ištiko, kad jis pergyvena dėl manęs, kad nepasveikino. Bliamba, po kelių žinučių aiškinimosi išsiaiškinome, žmogus taip susijaudino, gavęs laišką, kad net nesugebėjo perskaityti teisingai įvykio mėnesio(vasaris). Perskaitė tik dieną.

Neramiai laukiu kitų reakcijų. Į laiškus. Galvoju gal visgi reikėjo siųsti įprastai elektroniniu būdu…

2011 m. sausio 28 d., penktadienis

XXI amžiaus afera – Facebook

Jau kai pasirodė filmukas pretenduojantis į Oskarą apie Facebook – pamaniau kažkas bus. Susijaudinau – o kam to reikia? Po kelių mėnesių - dabar - supratau. Pučiamas naujas rinkos burbulas, dirbtinai pučiama FB vertė. Tame dalyvauja įkūrėjas Cukerbergas, Goldman Sachs(garsi savo ryškiai projektais apmauti visus bet uždirbti) ir net keli rusai(grubiai, netikslinant tautybės) iš SKY Digital. Burbulas įpūstas iki tiek, kad FB be jokio pagrindo įvertintas jau 50 milijardų dolerių ir matyt tuoj visi galėsime “pigiai” gauti šių akcijų. Bent jau taip pasiūlys makleriai savo naivesniems klientams. Bus visi girdėję FB arba matę filmukus, jaunimas ir pats feisbukiauja. Kaipgi nepirksi.


Mielieji, atsikvošėkite, maža to, kad FB visiškai pražudė jūsų privatumą, tai dar ir pasikėsins į jūsų babkes. Būkite atsargūs su FB.

Daugiau šia tema:
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-27/facebook-overvalued-at-50-billion-in-global-poll-of-investors.html
Neinvestuoju į dot.com akcijas, tik į automobilių, žaliavų, metalų, telekomų  akcijas.
Perskaityk pats ir perspėk kitą. FB – blogis.

Kviečiai, internetas ir penktadienis

Na koks sveikai protaujantis politologas galėjo pagalvoti apie tokį sprogstamą mišinį- kviečiai, internetas ir penktadienis. O juk šiandien penktadienį jis turėtų sprogti. Pabrango vasarą kvieičia, tada pabrango visas maistas ir arabai neužtenka pavalgyti. Bet prieš tai klastingi Vakarai jiems dar įgrūdo  internetą(Egipte - 20 milijonų interneto vartotojų, Maroke - 13 mljn., Tunise - 3,5 mljn, Jemene - 2 mljn., Alžyre ir Sirijoje virš 4 mljn). Ir dar šiandien  maldos penktadienis. Mečetės bus pilnos žmonių ir jie išeis teisėtai po penktadienio maldos didiulėmis organizuotomis miniomis į gatves. Ką jiems padarys policininkai ir saugumo pajėgos? Nemanau, kad sustabdys.
Žavi mane naujų technologijų jėga.
Ir kas galėjo pagalvoti, kad internetas, kviečiai ir penktadienis - sprogstamas mišinys, galingesnis  nei trotilas.

2011 m. sausio 26 d., trečiadienis

Berijos ir Miulerio pasirašytas dokumentas, be komentarų

Vyrai, tik ne pas pilotus

Varčiau senus dokumentus ir tarp visokių sportinių diplomų radau ir vienos stambios statybinės Vilniaus organizacijos komjaunimo komiteto garbės raštą. Ir prisiminiau už ką…. Už stiuardeses ant kelių ir vyrai tik ne pas pilotus.
Anomis dienomis vyko garsiosios kovos tarp Žalgirio ir CASK. Kaune šansų gauti bilietus neturėjome, bet į Maskvą kažkaip atėjo idėja ir vyrai mane kaip jauniausią išsiuntė organizuoti, davė kelias dienas ir aš grįžau su bilietais ten/atgal 20 žmonių.Viršininkai nustebo, nes nesitikėjo iš tokio beūsio rezultato. Todėl į krepšinį paėmė ir mane. Apie tas kovas tai visi žino, tada dar CASK komplekse laimėjo Žalgiris ir statybininkai(pagal anuos laikus gana turtingi žmonės) įsisiautėjo. Į lėktuvą suėjo dar stačiomis, bet jau lėktuve degtinė liejosi laisvai. Stiuardesės prašė negraibyti jų rankomis(ta prasme ir jokiomis kitomis kūno dalimis), bet po to joms buvo leista apsispręsti. Arba mes siūbuojame lėktuvą arba jūs sėdate mums ant kelių ir po lašelį už Žalgirį. Bandymas siūbuoti lėktuvą(skrendantį, po velnių) buvo įspūdingas, dar judantys vyrai po komandos subėgo į vieną pusę ir stiuardesės vieningai sėdo ant kelių. Tada tautai atėjo mintis įpilti ir pilotams, vyrai juk vargsta, nuo pat ryto negėrę nė lašo degtinės. Stiuardesės, kurios buvo pasprukę nuo kelių, vėl grįžo atgal:

- Vyrai, darot ką norit tik ne pas pilotus.

Kadangi statybininkų fantazija ką daryti su stiuardesėmis buvo tik įpilti dar, tai jos išsvyravo iš lėktuvo lygiai taip pat linkę laikytis už vertikalių paviršių  kaip ir kiti keleiviai.
Kelionės atsiminimai visoje organizacijoje buvo tokie stiprūs, kad vadai išrašė man premiją, liepė komjaunimui duoti garbės raštą ir dar žodžiu papildė – dirbsi pas mus, sugebi.

Gyvenime skraidžiau po Amerikas ir po Azijas, bet niekada neteko taip audringai – su lėktuvo siūbavimu ir stiuardesėmis ant kelių. Šių laikų nuobodžioje aviacijoje pirmiausia saugumas ir tvarka, o fantazijos trūksta...

Ne viską tu gali, nors ir Ben Ali

Tuniso revolicija nuvertė prezidentą diktatorių Ben Ali. Tuniso diktatoriaus bėda buvo interneto naudotojų gausa Tunise. Atrodo jog žmonės  iš esmės susiorganizavo bendrus veiksmus internetu. Kiek suprantu Egipte dabr irgi bandoma tas pats daryti, tik ten interneto naudotojų skaičius kiek mažesnis nei Tunise, atitinkamai organizuotumas silpnesnis ir saugumas jau žino liūdną Ben Ali patirtį.
Uzbekijoje tas pats. Internete jau skaičiuojama kur dedamas kasmet gaunamas milijardas dolerių už medvilnę. O su naujomis kainomis ir pusantro milijardo dolerių. Prezidento-diktatoriaus  Karimovo dukrelės perka namus Šveicarijoje, bet tik po kelis milijonus dolerių jų kaina.
http://www.inosmi.ru/middle_asia/20110126/165965925.html
Dengi gde, Gulia? Karimovas sūnaus neturi ir todėl jokio įpėdinio. Dabar galingiausių  klanų vadai Uzbekijoje Salimas Abduvalijevas ir Gafuras Rachimovas  yra visiški banditai, beveik vory v zakone.
http://kavkazcenter.com/eng/content/2011/01/16/13313.shtml
Jie kaip ir valdytų po Karimovo, bet juk internete jie irgi suskaičiuoti  ir žinomi.
Internetas - galingas demokratizatorius. Nori ramiai valdyti - išjunk internetą.
P.S. Tiesa ES  priėmė diktatorių Karimovą Briuselyje šiomis dienomis. Mano galva po tokių veiksmų neturi jokios moralinės teisės mus mokyti demokratijos joks ES organas. Turiu galvoje EP mekenimus dėl mūsų įstatymų projektų riboti homoseksualizmo propagandą.

2011 m. sausio 24 d., pirmadienis

Ieško poeto Grigorjevo iš Vilniaus

Toks geras blogas ieško nežinomų gerų rusų poetų, įtaria vieną dar gyvenantį Lietuvoje, gal kas žino:

Сюжет с неизвестным поэтом 1960-х годов, чудесным образом предвосхитившим некоторые элементы поэтики Бродского, сделался в своем развитии прекрасным примером коллективного труда. Высокочтимый Виктор Кудрявцев отыскал рукописи его стихов, высокочтимый labas указал на возможную кандидатуру переводчика с литовского Юрия Григорьева, нашел четыре его стихотворения и краткую биографическую справку; высокочтимый lukomnikov_1 предпринял деятельные шаги к опросу свидетелей; высокочтимый riftsh выявил отличный отзыв о нашем кандидате и связался с автором мемуарного очерка; высокочтимый anicavoin написал нескольким поэтам, знавшим Юрия Григорьева и напечатал их ответы; высокочтимый ubeschur разыскал упоминания о нем…

Мне оставалось только пойти в библиотеку и прочесть книгу того, кто казался нам основным кандидатом. Последние сомнения отпали – наш замечательный поэт – действительно Юрий Александрович Григорьев, родившийся в 1937 году и выпустивший, если не считать нескольких детских книжек, один-единственный сборник стихов: Григорьев Ю. Август. Вильнюс. 1968.
 
daugiau čia:
http://lucas-v-leyden.livejournal.com/136711.html#cutid1

Sekmadienio ryto mintis

Šeštadienio vakaro meniu buvo toks labai; prancūziška svogūnų sriuba, tartaras, kepta antis ir dar svečiuose naujame name ir dar degtinės buvo per daug. Pavarėme kaip  jaunystėje...todėl sekmadienio rytą man tabaluojant žmonos vairuojamoje(pats bijojau vairo ir kitų judančių mechanizmų ) mašinoje į vaikišką spektaktlį atėjo tokia mintis žiūrint į chronius  organizuojančius pachmielą gaiviam šaltame ore prie Kalvarijų turgaus:
Kaip jiems gerai.

2011 m. sausio 21 d., penktadienis

Pirtininkas, skaudančia nuo kymyzo galva

Visa XVI amžiaus pirtis bus mūsų kiek panorėsime. Tik 40 dolerių ir pasilepinsite Bucharos pirklio - turtuolio vakaru kaip prieš 500 šimtus metų. Arbata, masažas. Brangu, pasakėme, už tiek pas save galime. Bet juk čia ne namie, čia Buchara, taaaaip Buchara, pirtis tikrai sena visa pelėsyje, kiek čia istorinio nešvarumo susikaupė. Ir epidemijų būdavo?


Laiko patina, pataisė įkalbinėtojas.

Įkalbėjo. Vakare atėjome.

Mus sutiko jau visiškai nešnekus jaunuolis, pasakė renkitės ir kad jam skauda nuo kymyzo galvą. Paklausėme ar negirtas, ar jam viskas gerai, ne atsakė, šiaip silpnos sveikatos, net arbūzų nevalgo, nuo jų jam irgi bloga, fosfatai nitratai.

Kymyzas įtariau tai kumysas? Jo skonis ir aromatas neįtikėtinas, jei drungniau išsireiškus primena Bucharos dechkanų turgaus atliekų duobėje  besimaitinančio asilo vėmalus. Bet man pavyzdžiui kumysas Azijoje sureguliuoja skrandžio veiklą, o šitam azijatui nuo jo skauda galvą. Keistenybės tiesiog.

Nusirengėme nuogi, įsivyniojome į paklodes, pirtininkas liepė drąsiai, pirtis tik mūsų, dalyvavo iš pašalinių tik kymyzo aukos jaunesnysis broliukas, kurio pareiga buvo lakstyti visais pirties užkaboriais paskui mūsų vaiką - šaitan blondin.

Kaip džentelmenas pirmiausia ant karšto akmens stalo paguldė Balkanų moterį, praskleidė paklodę ir laužė, ir sukiojo, ir masažavo. Pirtininko veidas atkuto, dingo skausmo grimasa ir kokių 40 minučių jis rimtai masažavo Balkanų moterį. Pirtininkas nupasakojo kokias ir kodėl procedūras atlieka, kiek buvo anksčiau pirčių Bucharoje(net 18), kokios tradicijos. Moteris gulėjo iškorusi liežuvį, sakė įdomu ir stipru. Atleidžia jos sulaužytos kojos patinimą. Aš kaitinausi gretimoje nišoje.

Ir štai čia reikėtų atkeipti dėmesį į mistinį kymyzo poveikį, man pavyzdžiui taip nebūdavo, bet vat šitą tadžiką kymyzas paveikė taip keistai. Po 40 minučių masažuojant moterį atėjo laikas man gult ant akmenų. Ir čia vėl pirtininkui visiškai netikėtai smogė kymyzas. Rankos vėl suglebo, judėjo jis sunkiai, laikas nuo laiko jis masažavosi sau smilkinius vietoj mano nugaros, kartojo vis prakeiktas kymyzas, kad daugiau gerčiau, mano masažas truko vos 20 minučių, nors kūno dydžiu pranokstu Balkanų moterį tikrai du kartus, o gal ir du su puse.

Taip ir likome skirtingų nuomonių, Balkaniškoji šeimos pusė tvirtino buchariškas masažas ir pirtis – puikūs. Aš - abejotinos vertės, ypač jei už 40 dolerių. Ir dar tas įtartinas kymyzo poveikis...

2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

Kietumas

Dar kartą susidėliojau. Valstiečiai, stipraus kūno sudėjimo dirbti žemę. Be bajoriško kraujo.
Senelis atlaikė Gulagą. Grįžo.
Viena šaka ištisai muzikalūs, visokie tarptautiniai džiazmenai. Bet ne į mano pusę.
Vienas tremtinys sugebėjo baigti Sibire medicinos institutą ir grįžęs mažame Lietuvos miestelyje per visą sovietiją skaitė vokiškai naujausias medicinos knygas. Kažkas mirė tremtyje, kažkas parsivežė iš tremties į Lietuvą paimtą į žmonas buriatę, nepaliko.
Dėdė buvo priverstas 1956 m. važiuoti į Vengriją kaip sovietų kareivis malšinti vengrų sukilimo, nors dar sėdėjo Gulage jo tėvas.
Kitas paprastas darbininkas išmoko angliškai skaityti iš principo.
Giminės vyrai statėsi namus. Giminės moterys tvarkingos ir valdingos kaip baronienės Tetčer.
Tėvas sverdamas 45 kilogramus atvažiavo iškart po karo į Vilnių ir vaikščiojo po miestą su peiliu kišenėje. Vokiečiai belaisviai išmokė profesijos. Kažkaip prasisuko, dirbo - uždirbo, išradinėjo frezas, šiltnamius, prie Brežnevo bizniavo tulpėmis. Augino Kalifornijos raudonuosius sliekus. Dabar jau tik senas žmogus, jau be idėjų.

O va dabartinio laiko giminėje jau ne tokie ryškūs įvykiai. Gal ir gerai, lengviau gyvename. Bet pasigendu to pradingusio giminės kietumo.

2011 m. sausio 19 d., trečiadienis

Tvarka bus

Tai štai  kur Jūs, niekingi skaitytojai,  nemėgstate lankytis. Patikrinau lankomumo skaičiukus. Labai nemėgiami puslapiai yra:
http://troyyestroy.blogspot.com/p/2008-m-lyg-ir-geresni.html - tik 57 peržiūros nuo birželio 1 d. iki dabar.
http://troyyestroy.blogspot.com/p/pokemonas-drakula.html - 54 peržiūros per tą patį laiką.
Tvarka bus, naikinsiu neskaitomas vietas. Dar turite savaitę patvirtinti, kad statistika teisi ir naikinsiu. Vietoj kurio nors sunaikinto niekalo pateiksiu puslapį 2012 m. geriausi tekstai. Ten bus jau gerai su lankomumu...

Maisto kainos

Maisto kainos kilo, kyla ir kils. Kviečiai, sojos, kukurūzai, tik prakeikta kakava dar neduoda man tiek pelno kiek tikėjausi. Nes abu išrinkti prezidentai šaudosi ir žudosi viename mieste Abidžane, bet viso likusio Kot d Ivuaro fermeriams visi tie šaudymaisi Abidžane nė motais. Afrikoje gi beveik nėra sienų ir kakavos pupeles jie išveža per gretimą Ganą. Kaip aš nepagalvojau. Džiunglės, Afrika, kokios ten nafik sienos.


Taigi maisto kainos kyla, Amerikos fermeriai(šiemet buvo derliai geri) kraunasi pasakiškus pinigus iš agroproduktų eksporto. Bet viskas susiję. Nėra to gero, kuris neišeitų į blogą. Šiaurės Afrikoje prasideda maištai dėl maisto kainų. Į valdžią ateis tokiu būdu teisingesni liaudies manymu valdovai, o tai reikš dar vieną radikalios islamizacijos bangą. Šį kartą Tunise, Alžyre, Maroke ir Egipte. Neatmetu ir Vidurinės Azijos radikalizacijos. Azijatiški musulmoniški satrapai nemoka vogti gražiai ir tykiai. Vagia be stabdžių ir žmones suerzina iki kruvino maišto. Bėdų mus, Vakarams, tik padaugės. Reikia stabdyti augančias maisto kainas. Kitaip šakės. Islamas visai suradikalės.

Tie patys Amerikos fermerių pinigai bus išleisti naujų neramių regionų raminimams.

2011 m. sausio 18 d., antradienis

Iš sovietikos: praporščikas su smuikeliu ir žirniai po 10 kapeikų

Vis labiau tolsta tas laikas, kai buvau jaunas. Nesmagiai taip sutapo su sovietika, bet iš kitos pusės retas turi tokį visąapimantį patyrimą: pionieriaus kaklaraištis ir Laisvės statula Niu-Jorke live. Tai aš, jei kas nesuprato.


Ar užteko tada maisto. Keista bet man užteko – kaimas, blatas. Buvo tokia valgykla Lenino prospekte Šešupė, joje valgydavo ministrai ir kitas sovietinis elitas atskiroje salėje be eilės. Bet atstovėjęs kokią valandą eilėje ir paprastas žmogelis galėjo skaniai pavalgyti. Tėvas mane nusitempdavo. Nuo tada pamėgau visam gyvenimui mėsos salotas ir liulia kebabą. Kiek paaugęs maitinausi savarankiškai. Tam reikėjo kilogramo virtų žirnių. Kainavo kulinarijoje 10 kapeikų, bet be druskos. Druską į paketą susiberdavome valgykloje bet kurioje pakeliui, pasiimdavome šaukštus, taip pat nemokamai ir pasiėmę alaus televizoriuje skvere priešais “Kroniką” ant žolės palaimingai pigiai papietaudavome. Buvo ten dar gana kultūringa publika, visai šaunu.

Dar jei būdavo paskaitos karinėje katedroje Basanavičiaus gatvėje tai per pietų pertrauką tekdavo baisiu greičiu lėkti žemyn nuo kalno link  Lietuvos kino teatro, kad užtektų dar šiltų beliašų(tikslesnis pavadinimas – tošniatikas, bet vartosime literatūrinį). Taigi žiema, šiltas beliašas, alaus bokalas, visiškas gėris ir tada vos užropoji atgal į kalną, į katedrą, ten karininkai prisišildydavo kabinetus kaip bepročiai ir jau po pietų nelikdavo jokio kito varianto kaip snausti, šiluma su alumi ir beliašu tiesiog prispausdavo prie suolo lentos, laikas nuo laiko pakratant galvą, jei karininkas užrikdavo garsiau tovarišči.

Jei apie karininkus. Tėvas dar bendraudavo su vojenkomato(karinis komisariatas) karininkais, kad gauti visokių lengvatų. Tai neiti į taip vadinamus sborus, arba eiti, jei kam norisi pailsėti nuo žmonos arba net išsukti nuo Afganistano karo. Taip, pamenu savo klasioko sukimą nuo Afganistano. Visi baigęs įstojo į aukštasias, tik vienam nepasisekė. Grėsė Afganas. Puiki klasioko mama, Mokytoja iš didžiosios raidės, garsi lituanistė, blaškėsi ką daryti, vienintelį sūnų gali paimti į Afganistaną. Mes su tėvu nedrąsiai pasisiūlėme padėti – gal pavyks....

Kelis vakarus namie buvo linksma. Gerai pažįstamas lietuvis - praporščikas savo smuiko su būgnu iš mūsų buto neišnešdavo, kam, jei tiek degtinės. Kitus vakarus jau bute grumdėsi majorai ir kapitonai. Generolų nepamatėme, bet užteko majorų. Nepamenu kurio rajono vojenkomatas pabuvojo gerti degtinės, čirpinti smuikeliu bei mušti būgną pilnu sąrašiniu sąstatu. Visas vojenkomatas nutarė tada, kad mano tėvas - geras žmogus. Ir jam reikia padėti. Sakyk, ko nori. Ir tėvas pasakė. Sdelajem. Ir dar degtinės.

Mokytoja nepatikėjo kad taip būna. Sūnus sovietinėje kariuomenėje netarnavo. Paprasti žmogeliai suveikia tokius reikalus ir net nereikėjo pinigų. Tėvas ir karininkai padarė iš geros dūšios. Tik mama pyko, visada įtartina kai vyras daro kitai moteriai gerą...

2011 m. sausio 17 d., pirmadienis

Voločkova: atsibodote, norite niu - žiūrėkite

Skandalingoji rusų kaip ir balerina Anastasija Voločkova savo bloge išdėjo niu nuotraukas iš poilsio Maldyvuose. Maždaug, ai, atsibodote, stradalinate kaip ką nuogesnio nufotografuoti, o čia aš prašau jums viską. Karšta, gražu, rūbų nesinori. Viskas tas pats kaip pas kitas.
Тем, кто любит погорячее! Дорогие папарацци, только для Вас! Вы охотитесь за нами, звездами, пытаетесь сфотографировать наши трусы, а еще лучше словить нас без них. Как будто, у нас есть что-то, чего нет у других. НЮ, смотрите!!!


Tikras feministinis vyras arba vyras kamputyje

Feministinis pasaulio sutvarkymo planas vis tik reikalauja kažkokio vyro. Kampe, nusitriedusio ir susigėdusio dėl savo šlykščių ataugų, bet vyro.


Kadangi esu supamas iš visų pusių moterų ir net katė išdrįsta jau pakelti ant manęs balsą, kai nemaitinta 20 valandų, taigi manau turįs jau galimybių įsivaizduoti tobulą vyrą feministės akimis.

1. Vyras lieka iki savo trumpo amžiaus pabaigos dėkingas feministei jei ji jį pasiima. Gyvena sau namie, tvarkingame kamputyje su nedidele Valerie Solanas knygų bibliotekėle. Pergyvendamas dėl amžius trukusios moterų priespaudos savo elgesiu bando ištaisyti iki tol gyvenusių 56 milijardų vyrų klaidas.

2. Feministinis Vyras linkęs miegoti trumpai kokias dvi valandas per parą, nes darbų marios. Šiukštu užsidraudęs sau tokius pirmykščius vyriškus pasilinksminimus kaip sportas ir alkoholis. Ūkio darbai, lauko gėlių kompozicijų dėliojimas, intelekto lavinimas su Solanas manifestu, viešas atgailos draugėms vakaras, skambinimas pianinu toms pačioms draugėms po atgailos, straipsnių apie lygybės užtikrinimą rašymas į delfi.lt, dvasingas nedidelis seksas, jei feministei netyčia užeina toks atavistinis noras.

3. Tikras vyras chirurginių operacijų būdu siekia pasiekti savo kūdikio išnešiojimą. Juk tiek moterų neteisėtai vargo gimdymą. Jei mirs nuo n-tosios operacijos, nieko tokio, jų dar daug ir žuvęs po progreso peiliu herojus įtraukiamas į Feminizmo Garbės knygą.

4. Kasdienė mantra tokia: nesvarbu tauta, šeima, turtas, verslas, svarbu tik atgaila, kuri už milijonus pažemintų iki tol moterų. Keliais iki Solanas knygos, bučiuoti šimtą kartų ir nusilenkti šimtą kartų. Po to bučiuoti rankas ir kojas tai kuri priėmė pas save tokį....

5. Darbus reikia daryti greitai, nes moterų minčių šokinėjimo greitis yra šviesos greitis ir nespėjęs padaryti visų sugalvotų darbų gali iki ašarų pažeisti ir iki tol žalotą tamsios visuomenės ir dabar dar žalojamą tavo nezgrabnumo jautrią ir sudėtingą feministės sąmonę.

2011 m. sausio 14 d., penktadienis

Lietuvos kvapas, tik 99 litai

Kažkas sakė nieko mes neturime....netiesa,  turime orą ir vandenį. Ir net kvapą. Už 99 litus:
http://www.lietuvoskvapas.lt/lt/e-parduotuve/
Taigi nenustebkime, jei mus už tai pizdavoja amerikonai:
http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/370726/january-11-2011/lithuania-perfume

Idėja gavau iš amerikono Minio blogo;
http://labanaktis.blogspot.com/

Rokiškis dundukas, bet...

Rokiškis šiaip  dundukas ir metalistas, bet jo blogų reklamos savaitė mano blogui, ko gero ir kitiems, buvo efektyvi.
http://rokiskis.popo.lt/2011/01/10/pasibaigus-tinklarasciu-reklamos-savaitei/
 Aš gavau tryliktą numerį(ir gal net turėjau degraduoti) jo blogų savireklamos sąraše, tačiau mano lankomumo statistika privertė nukelti kepurę prieš blogeriaujantį metalistą.
Palyginimui paėmiau keturias darbo dienas prieš Kalėdas. Gruodžio 20-23 d.d. Aplankė mano blogą prieš akciją  - 759 kartus.
Akcijos metu sausio 4-7 d.d. - 1098 kartai.
Po akcijos  liekamasis lankomumas dar išaugo. Sausio 10-13 d.d  - 1227 kartai.
Augimas akcija/prieš akciją  - 45 procentai.
Po akcijos/prieš akciją - 62 procentai.
Rokiški Rabinovičiau,  kitą kartą kai darysite aš visada. Savireklamos akcija pavyko.

Pagarbiai,  troy.

2011 m. sausio 13 d., ketvirtadienis

Rūgutis, raugas, rugiai, ragana

Viskas. Balkanų moteris paskendo duonoje. Pirmas dienas pralošinėjome duonkepei rezultatu 0-3. Iš pradžių receptuose moteris supainiojo wheat su rye, tai yra kviečius su rugiais ir nepavyko. Po to klastingos mielės. Po to aš ne tą mygtuką paspaudžiau. Bet dabar jau pavyksta, giminės ateina pasivogti duonos iš mūsų. Ne iš bado, o kad skanu. Virtuvėje slaptoje vietoje rauginamas raugas duonai. Moters akys žiba, ji atrado savo samurajaus kelią.


Dar ant savo kvailos galvos išdėsčiau Balkanų moteriai, kad vienas svarbiausių iš pagoniškojo dievų panteono buvo raugo ir alkoholio dievas Rūgutis. Ir raugo paslaptis iki šiol yra dieviška arba raganiška. Nesvarbu ingredientų santykis ar tikslus recepto laikymaisis. Niekas be a.a.Beresnevičiaus ir neišsiaiškins dabar. Tik jis kaip Rūgučio adeptas galėjo. Bet ar pamatei pati sakiau – normalaus raugo recepto nėra net pačiame internete. Raugas yra tokia pat namų paslaptis kaip aitvaras, bezdukai ir markopodai. Raugas gali atsiskleisti tik moterims ar pagonių žyniams, nes tik moterys išlaikę senąją baltišką raganystės dvasią ir gamtiškąjį gaivalą. Mums vyrams jau nebelemta su savo racionalumu kepti namų duoną ir auginti raugą. Moteris išklausė atidžiai(o tai reta namų ūkio klausimais) ir įsidėmėjo. Manęs per haubicos šūvį nebeprileidžia prie raugo. Ir pati buria su duona ir raugu.

Rūgutis, raugas, rugiai, ragana. Bet mumi – racionaliems parazitams - gerai, duona skani šilta kas rytą….

2011 m. sausio 12 d., trečiadienis

Gimstamumas mažės, tikrai...

Pas mus, Jeruzalės ir Baltupių užkampyje,  yra visiška nelaimė su vaikų darželiais. Prie Jeruzalės Šv.Kryžiaus bažnyčios stato vienuolyną-katalikišką  vaikų darželį, galvojame ten bandysime mūsų šauniąją šaitan-blondin įtaisyti... Šiandien kai gavau stojimo sąlygas - plaukai piestu pasistojo:

2.11. Pakviestieji ugdytis iki rugpjūčio 26 d. sumoka 1000 Lt pradinį (stojamąjį) mokestį, skiriamą žaidimų aikštelės įrengimo išlaidoms padengti. Sąskaitos numeris: ......................, AB DnB NORD bankas, įmonės kodas ............. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Įstojimo į darželį mokestis", o laukelyje „Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“ – vaiko vardą ir pavardę.2.12. Numatomas kasmėnesinis mokestis už ugdymą ir vaiko maitinimą yra 1200 litų (mokestis gali šiek tiek keistis).

P.S. Gimstamumas tikrai mažės, nes mokestis keičiasi tik į vieną pusę. Tad kam tos konfernecijos su pravoslavais ir liuteronais apie tradicinės šeimos saugojimą, jei paprastas privatus darželis priima už 1100 litų/mėnesį. Supykau.

Be oficiozo

2011 m. sausio 11 d., antradienis

Gražių moterų diena

Vaikštau masažuoti nugarą. Vakar masažuotojas buvo pailsęs ir truputį virpėjo rankos. Pasidomėjau kas atsitiko.


- Gražių moterų diena, - liūdnai atsakė medicinos darbuotojas. Ir papasakojo.

Pirma graži moteris atėjo po ilgesnės pertraukos ir labai padidėjusia krūtine. Ir kaip aš galiu masažuoti po tokių operacijų? Baisu kūną paspausti, o tai paims ir subliukš naujos detalės, ir 12000 į orą? Bet pinigus moka ir imituoju masažą, vis užčiuopdamas svetimkūnius. Kaip Lexuso vairavimas. Bet bijodamas pavargstu labiau nei normaliai masažuodamas. O ta patenkinta guli.

Antrai sakau, nusirenkite ir gulkite. Pilvuku ant pagalvės, o papuošalus į priekį štai čia. Ta sako nesuprantu. Aš vėl lėtai, pilvuką čia, papuošalus ten. Ta – nesuprantu.Tada sakau skiemenimis: pap – uošalus. Aaaa, sako, papus ten ?

Ir trečia. Naujokė. Sakau, nusirenkite iki pusės, įvertinsiu jūsų būklę. Išeinu, ji rengiasi už širmos, grįžtu. Gražuolė nuoga iki pusės, pakėlusi rankas, pasikraipo atstačiusi papuošalus kad galėčiau geriau įvertinti:

- Na kaip mano būklė?

- Ponia, - sakau, - aš stuburą noriu įvertinti...

2011 m. sausio 10 d., pirmadienis

Pašto adresas

Va Lietuvos pašto privatizacija tikrai nenusiseks. Miręs reikalas.
Šiandien kokių dešimt žmonių paklausiau pašto adreso ir visi dešimt bravūriškai išpyškino...vardas, pavardė, eta ir t.t. Kai paprieštaraudavau  kad man reikia kitokio, to senovinio, kur siunčia laiškus ir laikraščius  -  pašiurpdavo. Tik teismas ir policija, dar antstoliai vartoja tą kitą senovinį paštą. Pašto indekso jau bijojau prašyti, žinojo pats tik vienas. Dar vienas žinojo jog adrese  begyvenąs Lietuvos respublikoje.
O jei dar gaus ranka rašytą laiškelį, tai pradės ašaromis gleizoti rašalines raides, kiti jau tokių neperskaitys,  ir ilgai vakare it Puškinai sėdės prie užsnigto lango ilgesingai žvelgdami į tolimą kelią ir valdiškus namus.

2011 m. sausio 7 d., penktadienis

Apginti civilizaciją

Kinija jau visur. Jos labai daug. Stumdo Ameriką, perka Europą. Pailsėti galima tik Tibeto skvere, bet įtariu jau neilgai...
Todėl mūsų civilizacijos gynybai siūlau lengvai suprantamus šūkius:

Be saiko vartoji – valstybę žaloji.
Vartoji gausiai liuksą – gausi nuo kino niuksą.
Valgei tris kartus – daczybao tau bus.
Pirk Amerikos kadilaką - gal nupirks mums  patranką.
Viršvalandžius dirbk - prekę lietuvišką pirk.
Kinija be Amerikos - pasauliui vargas ir isterikos.

Triušio metai ir Ibica Vasiljevaitė

Jėzau, pamiršau apie Triušio metus pasisakyti.Triušis yra visaip kaip nevykęs gyvūnas, bet tik pasižymi vienintele gera ypatybe. Vislus neįtikėtinai. Tokia proga Qbiliui siūlyčiau paskelbti Triušio metus Proveržio Gimstamume Metais. Ir skamba gerai, ir gal liks Lietuvoje ką valdyti politikams.

Dar apie Qbiliaus akis. Aš suprantu, kad užmerktomis akimis mažiau bėdų matoma ir šiaip patogiau krizės metais. Bet, Andriau, juk negražu, pasidaryk ką nors akių vokams. Politikui nedera taip atrodyti. Partija galėtų apmokėti kosmetinę procedūrą. Aš irgi vyras, nemėgstu viso to makijažo, bet jau reikia.

Ai patariu visiems, tai patarsiu ir NK95 merginomas. Jūs, merginos, visokeriopai pažangios ir europietiškos. Na bet vardai ir pavardės tai dvelkia gūdžiais Viduramžiais ir Žemaitės raštais. Štai Nida Vasiliauskaitė. Nida(šlykštus lietuviškų buržujų kurortas) reikia keisti į pažangią europietišką Ibicą. O dėl prieraišumo Rusijos planams pasitikslinti pavardę į Vasiljevaitė. Aitė liks kad būtų galima pabrėžti kokiam tekste kad irgi lietuvė.

Kitai NK95 garsenybei – Repečkaitei. Kadangi aktyviai padėjo Rusijos kampanijai prieš Lietuvą – susitvarkyti pavardę į Polzučkaitė. Ir prasmė išliks, ir Kremliaus planus atitiks. O šiaip visoms merginoms Triušio metais linkiu daugiau vyrų bei vaikų, mažiau politikos(netiksliai cituoju Zeppelinus). Dar liko Bielskis, kuris mano, kad Stalinas buvo žymiai švelnesnis nei Hitleris ir Gulage žmones nebuvo specialiai žudomi, o tik mirdavo netyčia arba nuo natūralių priežasčių. Už tokius tekstukus vertas tėvavardžio Josifovičius. Pilnai būtų Andrejus Josifovičius Gulagskis.

Donskiui siūlau pasiilginti pavardę kaip solidžiam EP nariui - Zakordonskis.

Paleckių neminėsiu, savo bloge keiksmažodžių stengiuosi kuo mažiau.

Tiek palinkėjimų Triušio metais.

2011 m. sausio 6 d., ketvirtadienis

Kaip užmiega Balkanų moteris

Keliuosi paprastai 6.30, gana anksti. Ir vakar nors Arsenalas fantastiškai žaidė prieš Manchester City(trys virpstai) jau pirmojo kėlinio pabaigoje pajaučiau nenumaldomą norą lovytėn. Deja, atsigulti ir užmigti namie nėra paprasta. Mes turime Balkanų moterį. Kaip balkaniškai gulama miegoti:
Ji dūsauja, šešis kartus pavarsto miegamojo spintos dureles, užsidega naktinę lempą, nes nori dar prieš miegą paskaityti. Po to prašo neužmiršti iš ryto palikti 300 litų, nes reikia. Apie pinigus, kad geriau prisiminčiau ji primena baksnojimu į šoną. Aš pažadu urgzdamas. Dar liepia susirinkti pavalgius indus. Net nesuurzgiu atsakyti. Po to vėl dūsauja ir šiurena knygos lapais. Po to pasako ai tingiu skaityti ir papasakoja man miegančiam(beveik)apie tris skirtingus duonkepių modelius. Mūsų šeima dabar užsidegusi valgyti šviežią duoną pusryčiams. Gal pasakoja ir daugiau, bet aš prisimenu tik tris modelius. Kad nebūti abejingu šeimos reikalams perklausiu kurį mes išsirinksime. Tada moteris vėl papasakoja visų modelių ypatybes ir ilgo teksto pabaigoje sako - nežinau. Noriu atsakyti – papasakok kai žinosi, bet jau lūžtu.
Dar ateina galvon paskutinė protinga tos dienos mintis – o juk galėjau drąsiai per tą laiką(45 minutės) kol Balkanų moteris taisėsi gulti pažiūrėti antrą Arsenalo – Mancity kėlinį…

2011 m. sausio 5 d., trečiadienis

Nukaro...kaba ar kabo?

Moterys, nenusiminkite tai ne tai ką jūs galėjote pagalvoti ir po to smarkiai dėl manęs sunerimti.


Tai už lango. Rytą kabinete mestelėjau akį langan ir akis labai užkliuvo už neįprasto vaizdo. Kosmoso jėgos iš dangaus ruošiasi atakuoti mane ir grėsmingi čiuptuvai jau kaba(ar kabo, kliūva man šito žodžio vartojimas, bet nebepamenu gramatikos). Kiek atidžiau įsižiūrėjus tai buvo nuo stogo kabantys varvekliai. Žaižaravo visomis spalvomis, stebino magiškomis formomis. Kiek pasigėrėjau gamtos tvariniu. Rankos storumo ir savaitgalį kai atitirps taikliu smeiginiu tikrai perkels kokį pensininką į amžinus pensininkų medžioklės plotus, kur nėra šildymo sąskaitų ir dalinamos kas savaitę Kirkilo pensijos.

O kur moralas paklausite?

Atsakau. Grožis pavojingas, ar kalbame apie moteris ar apie varveklius.

2011 m. sausio 4 d., antradienis

Deržava Džibutyje ir Havajuose

Taikingoji Rusija visada kovojo už taiką pasaulyje. Tačiau netyčiukais net buvo įsteigusi savo kolonijas tokiose egzotiškose vietose kaip Džibutis Afrikoje arba Havajai.
Havajuose iki šiol dar stovi(statyto  1816 m.) rusų forto Fort - Elizabet griuvėsiai.
Daugiau čia:
http://www.kauai-hawaii.com/destinations.php?59
O Ašinovas, Penzos miestietis,  su 150 savanorių įsteigė 1889 m. Džibutyje fortą Novaja Moskva arba Sagallo. Augino arbūzus, kol prancūzų eskadra neištaškė rusiškos kolonijos...
Daugiau čia:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE

P.S. tema gimė Grumlinui pareiškus abejones dėl minėtų faktų.

2011 m. sausio 3 d., pirmadienis

2011. Profesionali analizė

Moterims:
Šeimos sudarytos tik iš 2 be vaikų(0) šiais metais greičiausiai išsidalins po 1 ir1. Tad labai reikia saugoti vyrus, kad neišsivaikščiotų. Bet kada jų nereikėjo saugoti?…tad metai kaip visada…

Vyrams:
Metai geri futbolo žiūrėjimui(11), tad ką reiškia 20 ne taip ir svarbu.
Nors 20 reiškia verta stebėti tik aikštės žaidėjus. Vartininkai matyt šiemet stebuklų nerodys.

Mokiniams:
Dvejetai ir vienetai. Kitokių pažymių horizonte nesimato. Tad neverta ir pradėti mokytis, kai tokie metai…

Krepšinio fanams:
Lietuvos rinktinėje Europos čempionate geriausiai žais Nr.20, net geriau už Sabonį Nr.11.

Konservatoriams:
Jei anksčiau pabalsuodavo ir 20 procentų rinkėjų už mus, tai šiemet labai gerai bus ir 11 procentų. Nors ir tiek nerealu, bet su Dievo pagalba