2008 m. rugsėjo 29 d., pirmadienis

Meno jėga

Fotomeistras Žilinskas paima patį elementariausią moterišką materjolą , jį kiek nurengia ir daro ikoną žurnalams. Galinga meno jėga.

http://zilinskas.blogas.lt/424935/agne.html

Paskutinis religijotyros katedros atsitikimas

Kompotų žmogus

Tikrai tikras atsitikimas

Labai seni žmonės nežino, bet vidutiniškai seni gali papasakoti. Tai atsitikdavo tais laikais kai žmonės linksmindavosi ne narkotikais, o alkoholiu. Arba linksmindavosi žiūrėdami brežnevą. Nors kiti verkdavo.... Tai norintys pasilinksminti žmonės rinkdavosi į virtuves ir ten gerdavo alkoholį. Visi prisišnekėdavo ir prisimeilindavo tiek, kad dažnai griūdavo kur pakliuvo ir miegodavo. Bet iš ryto baisi baimė juos aplankydavo. Nes vėl naktį buvo Kompotų žmogus.... Aptinusiais veidais neberasdavo kompotų, anei sulčių, nekalbant apie vyną. Viskas budavo išgerta, visas tėvų vasaros triūsas, likdavo tik vanduo krane. Ir vienintelis paaiškinimas – vėl naktį buvo Kompotų žmogus. Religijotyros katedrų dar nebuvo ir niekas negalėjo paaiškinti Kompotų žmogaus fenomeno. Kai religijotyros katedra atsirado – pradingo Kompotų žmogus.
Eini dabar sau drąsiai gatvėmis- net ir kompotas pradingęs, ką jau kalbėti apie Kompotų žmogų...Tagi kartais nieko gero ir iš tų religijotyros katedrų atsiradimo....

Iš religijotyros katedroje pasakojamų tikrų atsitikimų

Piktasis arbatinukas

Irgi tikras atsitikimas

Pas vienus gerus žmones gyveno toks čainikas. Bet jis buvo labai piktas. Ypač nemėgo šuns Silvestro. Prisitaikydavo jį apipilti verdančiu vandeniu arba užkristi ant galvos Silvestrui. Šuo tad pro virtuvę įsigudrino prašliaužti tik naktimis. Bet tada čainikas puldavo vaikus.
- Čainikas mane apipurškė,- rėkdavo vienas vaikas.
- Čainikas mane apdegino, - rėkdavo kitas.
Bet kaip jau sakiau žmonės jie buvo geri ir čainiko jie nenorėjo atiduoti čigonams. Nors kai gerosios šeimos galva kartą prisilakė, jau baudėsi tą padaryti. Bet kartą seni žmonės patarė nueiti į Universitetą, į religijotyros katedrą. Ten protingi žmonės, nuo užkalbėjimų padeda. Už pinigus. Atėjęs toks susisukęs žmogus pažiūrėjo, pažiūrėjo ir sako: - Koks gražus arbatinukas. Paėmė tik 10 litų. Ir nuo to laiko arbatinukas buvo nuostabus. Jeigu tik atspėji daikto ar žmogaus vardą ir jį teisingai pavadini - viskas susitvarko.

Iš religijotyros katedroje pasakojamų tikrų atsitikimų

Lietsargių ežeras

Tikras atsitikimas

Kaip visi jau tikriausiai pastebėjote lietsargiai, parasoliai ir kitokios umbrelos dažnai dingsta. Ir jie neatsiranda pas čigonus ar taksistus. Jie išnyksta iš miesto. Gyveni sau, ir po savaitės prisimeni, kad nebėra tavo languoto lietsargio. Perverti sandėliuką, mašinos bagažinę, aprėki vaikus, paspardai šunį. Visi namie paniūrsta, bet lietsargio nebėra. Apie jį galvoji ir apgailestauji, kad pražuvo. Bet nepergyvenk - lietsargiai nepražūna: tavo lietsargis išlėkė per mėnulio pilnatį į savo gyvenimą.
Seni žmonės pasakoja kaip yra iš tikrųjų. Molėtų rajone tarp šimtų ežerų yra vienas apvalus kaip bliūdas ežeras. Naktimis ten džiugiai sukasi ratu šimtai lietsargių. Jie visi iki vieno svajojo lakioti kaip paukščiai. Jie gudrūs, sukasi tylom, nepakyla virš ežerėlį supančių medžių. Atsitiktinis stebėtojas iškart gauna dešimtimis kotų per galvą ir jau nebegrįžta namo. Ir kad ir kiek būtų mylėjęs savo šeimininką lietsargis pasisukęs bent vieną naktį virš ežero sulaukėja ir į rankas nesiduoda. Taigi jei kada vyksite pro Molėtų rajoną naktį neišskleiskite savo lietsargio....

2008 m. rugsėjo 26 d., penktadienis

Apie Iliadą ir OdisėjąKažkur šiuose bloguose buvo rašoma, kad Iliada ir Odisėja jau nebeįmanoma skaityti. Aš atlikau eksperimentą su savimi. Atsiverčiau Odisėją bet kurioje vietoje. Ir....Gražuolė Nausikaja ką tik išsimaudžiusi ir ko gero ne visi apsirengusi pamato išlendantį iš krūmų Odisėją prisidengųsi tik šakele savo nuogumą. Šaunusis Odisėjas pasileidžia į tiradą iš šešiasdešimties hegzametro eilučių kuriose pripainioja Dzeusą, gražuolės tėvus ir kitokius marazminius atsiminimus. Kartoju nuogas ir hegzametru. Kiek Nausikaja hegzametro eilučių atsako Odisėjui jau neskaičiuoju. Knygą užverčiau - nešiuolaikška.

...neįmanoma skaityti.

Viktoras Alekna. Salomėja.

Perskaičiau šią knygą. Smagu. Koks demaskuojantis dokumentas. Naivi poetė lenda pertvarkyti pasaulio nieko neišmanydama. Ir gerai gauna per galvą. Tiksliau per kepenis. Bendras įspūdis - kartėlis nuo Aleknos bandymų apginti poetę, kuri prisidirbo tiek kad jau neatplausi.

2008 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Galas finansų rinkoms?

Apreiškimas Jonui 12:7-9: "Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvs išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai".

Ši Biblijos citata labai tiksliai apibūdina kas dabar vyksta pasaulio finansinėse rinkose.
Galas finansiniams spekuliantams?
Melskitės ir atgailaukite, nusidėjėliai....

Artūras Račas - geriausias įtakos agentas

Artūras Račas mano galva yra geriausias įtakos agentas. Vien jo išvaizda(lyg ką tik nukeltas nuo kryžiaus, kur kabojo dešimt parų už teisybę) prideda kokia jautresnei sielai krūvas pasitikėjimo. Jei jau kam mokėti gerus pinigus tai tik Račui. Tas gali suabejoti net vandens šlapumu. Jau už Maldeikį su maldeikiene tai geresnis tikrai kaip įtakos agentas. O gal žinote dar geresnių. Tik nereikia minėti Pakso ir Viktoro - iššifruotas agentas nulio vertas.

2008 m. rugsėjo 19 d., penktadienis

Didysis Hadronų Kolaideris

Didysis Hadronų Kolaideris jau ištaškė pasaulinę finansų rinką. Kai apgedo - atkuto ir rinkos. Viskas susiję. Kas dar bus...
Prognozės(jei Didysis Hadronų Kolaideris efektyviai veiks):
1. Vilnius pakils į dangų be Lietuvos ir nuskries į Arizoną su visais savo šalčiais ir lietumis. Arizona aplink Vilnių sužydės. Likusi Lietuva gailiai raudos prie Duobės ir barstysis galvas pelenais, kad vadino vilniečius portugalais bei lenkynu.
2. Rusija automatiškai persikels į Mongolijos stepes prie Kinijos sienos. Taip bus įgyvendinta sena Besresnevičiaus svajonė. Visi baltų dievai mojuos mums iš Dausų Lietuvos ir Amerikos vėliavėlėmis.
3. Haris Windsoras atvyks ant baltų kupranugarių galų gale valdyti LDK. Atsiprašau, pamiršau: bus naujas LDK iššifravimas - Lietuvos Didžioji Karalystė.
4. Moterys vėl mylės (ir net klausys) vyrus, o vyrai - net dizaineriai irgi kirpėjai - mylės moteris.
5. Ir aplamai jei Didysis Hadronų Kolaideris labai jau suges - niekas jau eksperimento rezultatų nebesupras.
Liks juk tik kelios žmogbeždžionės...