2010 m. kovo 17 d., trečiadienis

Krikščionys Uzbekijoje

Keleta sensacingų faktų. Radau – nusistebėjau.
Pirmiausia Taškento katedra. Žr.foto. Jos statybą inicijavo kunigas Justinas Bonaventūra Pranaitis. Pastatė Azijoje dar penkias katalikų bažnyčias. Lietuvis. Taškento katedra dabar jau baigta atstatyti, joje vyksta pamaldos ir koncertai. Šis kunigas dar žinomas tuo, kad buvo hebraistikos profesorius Peteburgo Dvasinėje Akademijoje, tyrinėjo Talmudą ir labai pakenkė žydams liudydamas per garsųjį Beilio procesą. Fiksuojama kai kur nuomonė, kad kunigas buvo už tai net nunuodytas 1917 m. Peterburge, o jo kapas apie 1923 m. Taškente išniekintas. Po Pranaičio katedroje kunigavo kunigas Rūtenis, vardu Boleslovas. 1930 m jis lyg ir atsisakė bolševikų paskatintas kunigystės, bet 1933 m. Krikštėnų parapijoje Lietuvoje atsiranda kunigas Bronislovas Rūtenis. Labai panašu tas pats išsigelbėjęs iš bolševikinio pragaro.
Daugiau:
http://www.sintautai.lt/index,lt,7172.html
Antras. Gal vyresni prisimena tokią lenkų-rusų populiarią estrados dainininkę Anną German, blondinę angelišku balsu. Taigi ji yra slapta išlikusi olandų menonitų kolonijos Uzbekistane palikuonė. Įsivaizduojate kur Olandija ir kur Uzbekija? Gimė Urgenče netoli Chivos. Menonitai atkeliavo į Uzbekistaną XIX a. pabaigoje laukti pasaulio pabaigos. Bet nesulaukė, jų lyderis juos apgavo. Tad teko jiems ten kurtis ir gyventi. Pats Kalininas leido menonitams nestoti į kolūkius, bet tai tik pablogino jų padėtį, nes po to atvažiavo daug NKVD  sunkvežimių nakčia ir menonitų istorija baigėsi Uzbekijoje. Niekas nebežino kur jie baigė savo dienas.

Komentarų nėra: