2008 m. gruodžio 1 d., pirmadienis

Erazmas Vitelijus ir popiežius Aleksandras VI

Erazmas Vitelijus kaip LDK pasiuntinys ir popiežius Aleksandras VI susitiko 1501 metais Romoje slaptojoje kurijoje. Erazmas pristatė Lietuvą bei aptarė to meto problemas. Įsimintinas popiežiaus atsakymas, kad LDK kartu su Lenkija bei Vengrija turi būti katalikiškosios Europos pylimu( antemurale totius christianitatis) .
Praėjo 500 metų - ir užduotys liko tos pačios...į priekį nepasistūmėta...
Rašyti komentarą