2009 m. spalio 28 d., trečiadienis

Užuomazgų mazgeliai mazgosi

Nemanau kad pats Urvinis sugalvojo tokią gražią vyro amžiaus gradaciją. Bet jei nenurodo šaltinio, tai tenka priimti taip kaip yra. Nors dar kartą nusistebint.
Taigi citata iš Urvinio:
Trys gyvenimo etapai ;
-jaunuolis, romantiškas, dailus panelėms, graudus moterims, piktas sau ir pasauliui;
-subrendęs vyras, dalykiškas cinikas, viską žinantis, įdomus tik sau pačiam;
-senis, prisimenantis ir pasakojantis apie savo vaikystės medžius ir žuvis.
Dar iš sąmonės gelmių išplaukia Kazio Sajos patikslinimas kada pasensti. Havanos zoologijos sode seną vėžlį rengiasi maitinti graži mulatė. Vėjas pakelia jos suknelę, parodo kaip dieviškai mulatė sutverta. Ką tik apnuoginta mulatė susijaudinusi pabėga, vėžlys lieka nepamaitintas. Taigi Saja ir nurodo - senas kas gailisi nepamaitinto vėžlio. Jauni išeina iš zoologijos sodo prispausti mulatės vaizdinių . Vėžlio ir neprisimena. Labai aiški pasenimo riba.
Taigi aš tikslinu Urvinį, ne tik atsiminimai ryškėja, ir ne atsiminimų gausa yra senio požymis. Seno amžiuje atsiranda kažkoks gailestis ir supratimas. Mažo ir vėžlio. Visų viskame. Nedrąsiai pavadinčiau tą išmintimi. Tuo ir esi nepanašus į paauglius ar karjeros vyrą. Visus ir viską supranti, ar bent jau bandai. Manyje to dar užuomazgos. Bet tų užuomazgų mazgeliai mazgosi.
Rašyti komentarą