2012 m. spalio 19 d., penktadienis

Du Bucharos fotografai


Du Bucharos fotografai


Bucharos žydų laidotuvės
Kai mano moterys apsirgo skrandžiu vieną vakarą jos išleido mane vieną paslampinėti po Bucharą. Gyvenome viešbutyje beveik senamiesčio centre prie pat Liabi-Hauso tvenkinio. Vienas sugalvojau paeiti kiek į šonus, praplėsti turistinės Bucharos ribas. Gretimame  kvartale  užtikau Bucharos žydų (tokia visiškai atskira tauta) sinagogą, bet ji buvo užrakinta. Senukas  iš kitapus gatvelės  šūktelėjo – vėliau atidarysime. Užeikite dabar čia. Tai buvo fotografijų nedidelė galerija. Tada pirmą kartą pamačiau Anzoro Bucharskio fotografijas. Galerijoje jis taikliai taikė tiesiai  į piniginę turistams. Buvo pilna realios  Uzbekistano egzotikos – išsišiepęs korėjietis su šuns skerdiena  maistui ir t.t.. Pasidrovėjau  paklausti  ar Anzoras iš Bucharos žydų.  Bet įsidėmėjau šį vardą ateičiai.
Nuklydęs dar toliau link Samanidų mauzoliejaus jau beveik neturistinėje Bucharoje radau dar vieną karavansarajų su  dirbtuvėmis ir visokiais kultūriniais objektais. Ten nuobodžiavęs žmogelis maloniai pakvietė vienos galerijos vidun. Vėl fotografas. Vėl  tos realistinės bet egzotinės šalies fotografijos, buvo ten ir kažkur anksčiau matytas garsusis čigonas  vagiantis vandenį – firminė Šovkato Boltajevo fotografija. Išsikalbėjome,  fotografas buvo tyliakalbis  ir labai kuklus. Pasisakė esąs iš ironi. Tada nesupratau to reikšmės, bet vėliau sužinojau – ironi buvo persų vergų kasta Bucharoje. Bene žemiausias visuomenės laiptelis. Šovkatas gerai žinojo Sutkų. Labai gerbė visą Lietuvos  fotografijos mokyklą.
O kaip gyvenimas – atsakė labai sunku. Nemoka jis prie dabarties rinkos ir kitų dalykų prisitaikyti. Kai paminėjau Bucharskio galeriją, atsakė aha, anas tai  gerai prisitaikęs. Bucharskis net  Maskvoje masterklasus, parodas  daro. Paminėsiu – Maskva uzbekams tai ir Paryžius, ir Niujorkas, nėra galingesnio miesto pasaulyje. O jis va užkampyje, niekas čion beveik neužeina. Darbų neperka. Nors jo fotografijos gal ir geresnės.
Tai va. Bucharoje du fotomenininkai ir tie nesikalba. Bucharskio pilna internete ir ten jo fotografijos  taip gražiai žaidžia šviesa,  spalva ir egzotika. O Boltajevo juodai balto realizmo internete beveik nėra. Jis nemoka gyventi šiuolaikiškai. Čia įdedu Š.Boltajevo fotografiją. O Anzoro foto nuorodoje:

 http://pavel-kosenko.livejournal.com/400259.html
 

 Įžūlus jaunimas atima iš senųjų meistrų duoną...kaip tai pažįstama...
Rašyti komentarą