2013 m. liepos 31 d., trečiadienis

Projektas “Juodoji fantastika arba 2030 metai”. 1 dalis


LSD (liberalių socialdemokratų) partijos būstinėje.
Pirmininkas trinktelėjo kumščiu per stalą.
-         Na tai jūs man durnam paaiškinkite kodėl mūsų partijoje vyrų liko jau  tik 5 procentai.
-         Pirmininke, jums gal dėl ilgamečio stažo neteko, bet norintys šiais laikais  įstoti į partiją dabar praeina laisvo pasirinkmo procedūrą, - tyliai sumemleno toks labai  neperspektyvus skyriaus pirmininkas.
-         Na ir   kodėl  tamstai taip nepatinka  ta laisvo pasirinkimo procedūra?  - atsilošė krėsle žaibuodamas  visais savo akinių stiklais partijos pirmininkas.
-         Na...kaip čia aiškiau  pasakius.... vyrams tenka nusismaukus kelnes pasilenkti ir...
-         Na ir kas čia baisaus, tik vienas kartas ir po to visą gyvenimą gali laisvai rinktis....nepatiko, grįžk pas  moteris. Bet tu jau laisvas pasirinkti. Laisvė yra esminė ideologinė mūsų partijos vertybė.
-         Tamsūs žmonės, pirmininke,  neįsisavino iki galo partijos ideologijos, - suūžė ir liūdnai palingavo galvomis visa likusi partijos taryba.

O neperspektyvus skyriaus pirmininkas tapo visiškai  neperspektyviu.

Komentarų nėra: